Bài tập về di truyền Menđen

kimngan

Senior Member
Các anh chị giải giúp bài này với. Vừa qua trong đề thi có bài này , em làm được những không chắc chắn lăm.
Khi tiến hành cho lai chuột đuôi cong và chuột đuôi thẳng, kết quả thu được như sau :
- P1 : Chuột cái đuôi thẳng X Chuột đực đuôi cong => F1 :100% chuột cái đuôi cong, 100% chuột đực đuôi thẳng.
- P2 : Chuột cái đuôi cong X Chuột đực đuôi thẳng => F1 : chuột cái (1/2 đuôi cong,1/2 đuôi thẳng), chuột đực (1/2 đuôi cong,1/2 đuôi thẳng).
- P3 : Chuột cái đuôi cong X Chuột đực đuôi thẳng => F1 : 100% chuột cái đuôi cong, 100% chuột đực đuôi cong.
Hãy giải thích kết quả và viết sơ đồ lai cho các phép lai trên.:???::hum::???:
 
Chị thử làm thế này. Em tham khảo xem sao nhé!
Vì không gõ đc chữ quy ước gene phía trên đầu nhiễm sắc thế như viết tay. Nên chị để trong ngoặc kép nhé.

Ta có:
- Từ phép lai P1 => Di truyền liên kết giới tính.
- Từ phép lai P2 và P3 => Nhiều gene quy định 1 tính trạng. Bổ trợ. A_B_: tính trội.
- Từ phép lai P3 => Đuôi cong là tính trạng trội.

Đuôi cong: X(AB)
Đuôi thẳng: X(ab)

Phép lai P2: (chuẩn với phân tích gene luôn :D)

Cái đuôi cong có kiểu gene X(AB)X(ab) lai với Đực đuôi thẳng có kiểu gene X(ab)Y

Ta sẽ có F1:
1/4 X(AB)X(ab) : 1/4 X(ab)X(ab) : 1/4 X(AB)Y : 1/4 X(ab)Y

Là đúng với 1/2 cái đuôi cong + 1/2 cái đuôi thẳng, 1/2 đực đuôi cong + 1/2 đực đuôi thẳng.

Phép lai P1:

Cái đuôi thẳng X(Ab)X(Ab) (chỉ có 1 gene trội => ko biểu hiện tính trạng trội.)
Đực đuôi cong X(AB)Y (Có cả 2 gene trội A và B => biểu hiện tính trội.
Em tự viết sơ đồ lai nhé.
Sẽ có kết quả F1 là:

1/2 X(AB)X(Ab) : 1/2 X(Ab)Y

Kiểu hình chuẩn với kết quả 100% cái đuôi cong : 100% đực đuôi thẳng.

Phép lai P3:

Cái đuôi cong X(AB)X(AB) lai Đực đuôi thẳng X(ab)Y

F1: 1/2 X(AB)X(ab) : 1/2 X(AB)Y

Chuẩn kiểu hình 100% Cái đuôi cong : 100% Đực đuôi cong.

---

Chúc em học tốt và luôn yêu thích môn sinh nhé.

Thân mến.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,652
Messages
71,557
Members
56,295
Latest member
amangupta73034
Back
Top