Hỏi về cách li địa lí

hoahongtim

Senior Member
Đặc điểm của phương thức hình thành loài = cách li địa lí là:
a.Hình thành loài = con đường địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật ít di động xa
b.Qúa trình hình thành loài = con đường địa lí thường xảy ra 1 cách nhanh chóng qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
c.Nếu hai quần thể của cùng 1 loài sống trong một khu vực địa lí khác nhau thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới
d.Những điều kiện sống khác nhau ,chọn lọc tự nhiên đã tích lũy các biến dị di truyền theo những hướng khác nhau ,dần dần tạo thành những nòi địa lí rồi tới loài mới
em thấy câu c và d câu nào cũng đúng,giải thích giùm em
 
Câu hỏi của bạn là về cách li khác khu vực địa lí mà.
Câu d là hợp lí, câu c hình thành loài cùng khu.
Thân chào bạn.
Có gì giúp đỡ nhau nhe!
À mà câu này thuộc phần Tiến Hóa, chắc được Bác Admin chuyển quá!
 
Vai trò của điều kiện địa lí trong phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí là:
a.Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
b.Không có vai trò chọn lọc
c.Nhân tố qui định chiều hướng và tốc độ chọn lọc
d.Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi
mình nghĩ là câu b nhưng không biết có phải không vì hình như đóng vai trò chọn lọc là của chọn lọc tự nhiên rồi
 
SGK Sinh 12 trang 126 có ghi:
Sự cách li địa lý chỉ góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi nhân tố tiến hoá.
Sự cách li địa lý không phải là sự cách li sinh sản mặc dù do có sự cách li địa lý nên các cá thể của các quần thể cách li ít có cơ hội giao phối với nhau. Khi sự cách li sinh sản giữa các quần thể xuất hiện thì loài mới được hình thành.
Mình nghĩ bạn ghi chưa đủ câu trắc nghiệm thì phải:
Câu mình tra cứu được là:
Vai trò của điều kiện địa lí trong quá trình hình thành loài mới bằng con đường địa lí là:
A, Tác nhân gây ra cách li địa lí
B, Nhân tố chọn lọc những kiểu hình thích nghi với những điều kiện địa lí khác nhau
C, Nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi với những hướng khác nhau
D, Nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật
 
Đặc điểm của phương thức hình thành loài bằng con đường địa lí.

- Khái niệm: hình thành loài mới là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra các kiểu gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.


- Quá trình để hình thành loài bằng con đường địa lí có những đặc điểm sau:


+ Là phương thức gặp cả ở thực vật và động vật.


+ Cách li địa lí là nhân tố tạo điều kiện cho sự phân hóa trong loài.


+ Chướng ngại địa lí làm cho các quần thể trong loài bị cách li nhau, trong những điều kiện địa lí khác nhau, chọn lọc tự nhiên đã tích lũy các đột biến và biến dị tổ hợp theo những hướng khác nhau, dẫn đến tạo thành các nòi địa lí rồi tới các loài mới.


+ Điều kiện địa lí không phảinguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi tương ứng trên cơ thể sinh vật mà là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.
Vậy là đáp án C rồi! Rất vui giúp được bạn!

Mình tham khảo ở trang này:
http://www.sinhk33.com/2012/12/191-cach-li-dia-li.htm
 
Cách li địa lí là yếu tố quan trọng dẫn đến cách li sinh sản ,hình thành loài mới vì
A.Cách li địa lí làm cho các cá thể của quần thể không có cơ hội giao phối với nhau nên dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới
B.Do sống trong các điều kiện địa lí khác nhau nên chọn lọc tự nhiên đã làm thay đổi tần số alen của các quần thể cách li theo những hướng khác nhau
C.Không có cách li địa lí thì không thể có cách li sinh sản và hình thành loài mới
D.Chỉ có cách li địa lí mới có thể hình thành loài mới
mình nghĩ là A hoặc C nhưng nghiêng về A nhiều hơn vì mình nghĩ nếu không có cách li địa lí,mình có thể dùng cách lai xa và đa bội hóa
 
Cách li địa lí là yếu tố quan trọng dẫn đến cách li sinh sản ,hình thành loài mới vì
A.Cách li địa lí làm cho các cá thể của quần thể không có cơ hội giao phối với nhau nên dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới
B.Do sống trong các điều kiện địa lí khác nhau nên chọn lọc tự nhiên đã làm thay đổi tần số alen của các quần thể cách li theo những hướng khác nhau
C.Không có cách li địa lí thì không thể có cách li sinh sản và hình thành loài mới
D.Chỉ có cách li địa lí mới có thể hình thành loài mới
mình nghĩ là A hoặc C nhưng nghiêng về A nhiều hơn vì mình nghĩ nếu không có cách li địa lí,mình có thể dùng cách lai xa và đa bội hóa

Câu A. Nhận định như thế là phủ nhận nhân tố di nhận gen rồi, thực tế thì các quần thể không cách li hoàn toàn với nhau.
Câu C đúng như bạn nhận định.
Mình chọn đáp án B vì đây là nhận định đúng vai trò của Cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên.:dance:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top