What's new

Em muốn hỏi về cách định loại Haplotype?

Dạ, chào các anh chị
Theo em biết hiện nay, mình có thể sử dụng trình tự trên mtDNA, đặc biệt là trình tự vùng kiểm soát (Control region) để xác định các đa hình đơn nucleotide (SNP) cũng như sẽ định loại Haplotype của cá thể đó. Trong các bài báo em đọc, các tác giả sẽ so sánh trình tự cần xác định haplotype với các trình tự đã công bố và biết haplotype nào để định loại haplotype cho trình tự cần xác định. Đó có thể xem là phương pháp bắc cầu, so sánh sự tương đồng để rút ra kết luận
Vấn đề em thắc mắc là làm sao định loại haplotype mà không cần phải so sánh với các trình tự đã biết haplotype từ trước?
Do em mới tiếp cận với vấn đề này nên còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức, rất mong các anh chị chia sẻ thêm. Em cảm ơn anh chị :)
 

Facebook

Top