Câu bài tập khó

stubaki313

Junior Member
Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị tần số 24%. Theo lý thuyết, phép lai AaBb(De/dE) lai với aaBb(De/dE) cho đòi con có tỉ lệ KG dị hợp tử về 4 cặp gen và tỉ lệ KH trội về cả 4 tính trang. Đáp án là:
70.22% và 20.25%
7.94% và 19.29%
7.22% và 19.29%
7.94% và 21.09%
Đây là bài toán thầy mình đã đưa ra và nói nó là bài toán khó
 
Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, alen trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng có hoán vị tần số 24%. Theo lý thuyết, phép lai AaBb(De/dE) lai với aaBb(De/dE) cho đòi con có tỉ lệ KG dị hợp tử về 4 cặp gen và tỉ lệ KH trội về cả 4 tính trang. Đáp án là:
70.22% và 20.25%
7.94% và 19.29%
7.22% và 19.29%
7.94% và 21.09%
Đây là bài toán thầy mình đã đưa ra và nói nó là bài toán khó

Câu này bạn xét riêng ra để tính toán cho dễ rồi nhân từng tính trạng lại với nhau:
Mình làm như này (thấy hơi dài dòng):
Aa x aa --> 1/2 Aa
Bb x Bb --> 1/2 Bb
(De 38%,dE 38%, DE 12%, de 12%) x (De 38%,dE 38%, DE 12%, de 12%)
--> dị hợp về hai cặp gen Dd và Ee là: 2 x 38% x 38% + 2 x 12% x 12% = 397/1250

=> XS tỉ lệ đời con dị hợp về 4 cặp gen: 1/2 x 1/2 x 397/1250 = 7,94%
Cách làm gần giống như trên => tỉ lệ KH trội về cả 4 tính trang là: 19,29%

p/s: Bạn nào có cách ngắn gọn hơn thì góp ý nhé. :rose:
 
bài này nếu làm nhanh thì không thể gọi là khó , nhất là đối với những người đã làm những bt về HVG + xác suất
 
Câu này mình đồng ý với kt1996, nhưng phần gen liên kết mình áp dụng Công thức của Nguyễn Từ để xác định Tổng 2 trường hợp dị hợp tử đồng và dị hợp tử chéo. Nhanh hơn!
 
Câu này mình đồng ý với kt1996, nhưng phần gen liên kết mình áp dụng Công thức của Nguyễn Từ để xác định Tổng 2 trường hợp dị hợp tử đồng và dị hợp tử chéo. Nhanh hơn!

Cho hỏi một câu ngoài lề nhé, bạn là học sinh chuyên ở Quảng Trị á?
 
trong nhân đôi ADN thì nếu một ADN nhân đôi k lần thì số ADN mới hoàn toàn là 2^k-1 có phải không?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,688
Messages
71,582
Members
55,888
Latest member
009casinorocks
Back
Top