What's new

[Sinh 12] Một số câu bài tập di truyền

Hi mọi người. Mình có mấy câu trắc nghiệm Sinh không biết cách làm, mong các bạn giúp đỡ :
Câu 1 : Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được F1 đồng loạt hạt vàng; F2 thu được tỉ lệ 3/4 hạt vàng và 1/4 hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3. Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử F3 là bao nhiêu ?
A. 25%
B. 66.67%
C. 62.5%
D. 40%
Câu 2 : cho một cây hoa đỏ lai với một cây hoa vàng , F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ 601 cây hoa đỏ : 198 cây hoa vàng. Tiếp tục cho các cây F2 hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên. Tỉ lệ kiểu hình thu được ở thế hệ lai là :
A. 8:1
B. 5:1
C. 3:1
D. 1:2:1
Câu 3 : Cho 2 thứ thuần chủng ở một loài thực vật lai với nhau được F1. Cho F1 lai với cơ thể khác được thế hệ lai gồm 1301 cây củ trắng, tròn; 1299 cây củ trắng, dài; 305 cây củ đỏ, tròn; 298 cây củ đỏ, dài. Biết rằng hình dạng củ do 1 gen quy định. Cả 2 loại tính trạng bị chi phối bởi :
A. Quy luật tương tác gen
B. Quy luật trội hoàn toàn
C. Quy luật liên kết gen
D. Quy luật phân li độc lập
Câu 4 : Hiện tượng nhiều tính trạng luôn đi kèm với nhau có thể là kết quả của trường hợp di truyền liên kết hoàn toàn hoặc của trường hợp một gen quy định nhiều tính trạng. Để phân biệt 2 trường hợp này, người ta dựa vào
A. Kết quả của phép lai phân tích
B. Kết quả của phép lai thuận nghịch
C. hiện tượng biến dị tương quan
D. hiện tượng hoán vị gen có thể xảy ra
Mình học kém lắm, mọi người trả lời với giài thích giúp mình nhé. Xin cảm ơn trước :)
 

tungpro

Member
Câu 1 : Ở đậu Hà Lan, khi lai giữa đậu hạt vàng thuần chủng với đậu hạt xanh được F1 đồng loạt hạt vàng; F2 thu được tỉ lệ 3/4 hạt vàng và 1/4 hạt xanh. Cho F2 tự thụ phấn thu được F3. Xác suất để chọn ngẫu nhiên được một cây hạt vàng là dị hợp tử F3 là bao nhiêu ?
A. 25%
B. 66.67%
C. 62.5%
D. 40%
P : AA x aa
F1: Aa
F2: AA 2Aa aa
F3: AA 2AA 4Aa 2aa aa
Tỉ lệ Aa = 4/10 = 40%
Câu 2 : cho một cây hoa đỏ lai với một cây hoa vàng , F1 toàn hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ 601 cây hoa đỏ : 198 cây hoa vàng. Tiếp tục cho các cây F2 hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên. Tỉ lệ kiểu hình thu được ở thế hệ lai là :
A. 8:1
B. 5:1
C. 3:1
D. 1:2:1
F1: Aa
F2: AA 2Aa aa
Giao phối ngẫu nhiên
AA x AA -> AA
AA x Aa -> AA Aa
Aa x Aa -> AA: 2 Aa : aa
Tổng cộng 5 đỏ 1 vàng
 
Hì , cảm ơn bạn nhiều nhak. Mình còn câu 3 và một số câu nì nữa , mong bạn giúp đỡ :
Câu 1 : ở một loài thực vật, khi cho lai giữa cây thân cao, quả đỏ thuần chủng với cây thân thấp, quả vàng được F1 toàn cây thân cao, quả vàng. Cho F1 tự thụ phấn được F2 có tỉ lệ 9 cây thân cao quả đỏ, 3 cây thân cao quả vàng, 3 cây thân thấp quả đỏ, 1 cây thân thấp quả vàng. Sự di truyền 2 tính trạng chiều cao thân và màu sắc quả tuân theo quy luật :
A. Phân Li độc lập
B. Hoán vị gen
C. Phân li độc lập hoặc hoán vị gen
D. Phân li độc lập và hoán vị gen
Câu 2 : Khi lai giữa mèo cái đen với mèo đực lông vàng, thu được thế hệ lai trong đó tất cả mèo cái có lông tam thể và tất cả mèo đực đều có lông màu đen. Màu lông mèo được di truyền theo quy luật
A. Tác động đồng trội giữa các len alen trên Nst thường
B. Tác động qua lại giữa các gen không alen theo kiểu cộng gộp
C. Tác động đồng trội của các gen alen trên Nst giới tính X
D. Tác động theo kiểu trội không hoàn toàn của các gen alen trên Nst X
Câu 3 : Ở gà, gen A quy định lông vằn, a không vằn, B mào to, b mào nhỏ. Gà mái lông vằn, mào to giao phối gà trống lông không vằn, mào nhỏ được F1 1 gà trống mào to, lông vằn, 1 gà trống mào nhỏ, lông vằn : 1 gà mái mào to, lông không vằn : 1 gà mái mào nhỏ, lông không vằn. Nhận định nào sau đây là không đúng ?
A. Gen qdinh kích thước mào nằm trên Nst giới tính X
B. Gen qdinh màu sắc lông di truyền độc lập với gen qdinh kích thước mào
C. tỉ lệ pli kích thước mào gà không đều ở 2 giới
D. Kiểu gen của gà bố mẹ đem lai là AaXBXb x aaXbY
Câu 4 : Ở người, bệnh mù màu do gen m nằm trên NST giới tính X qdinh, alen M qdinh khả năng nhìn màu bình thường. Bố mẹ nhìn màu bình thường nhưng sinh được một con trai vừa mù màu vừa mang hội chứng Claiphento. Có thể giải thích TH này là do :
A. rối loạn giảm phân I ở bố
B. rối loạn giảm phân I ở mẹ
C. rối loạn giảm phân II ở bố
D. rối loạn giảm phân II ở mẹ
 

pdn

Pham Duy Nghia
F1: Aa
F2: AA 2Aa aa
Giao phối ngẫu nhiên
AA x AA -> AA
AA x Aa -> AA Aa
Aa x Aa -> AA: 2 Aa : aa
Tổng cộng 5 đỏ 1 vàng
Bạn kiểm tra lại, chỗ này chưa đúng đâu nhé!
Kết quả là 8:1.
 

pdn

Pham Duy Nghia
F2: 1 AA: 2 Aa: 1 aa
Cho F2 hoa đỏ GP ngẫu nhiên
==> F2 (1/3 AA: 2/3 Aa) x (1/3 AA: 2/3 Aa)
GF2 A = 2/3; a = 1/3
==> F3 aa = 1/3 x 1/3 = 1/9; A- = 8/9.
 

Rainagain

Member
Câu 1 F2 tự thụ phấn cơ mà các bạn =.=
F2 1/4AA : 2/4 Aa : 1/4aa
F3 3/8AA : 1/4 Aa : 3/8aa
Vậy xác suất là 1/4 =.=

Câu 2 giao phấn ngẫu nhiên nên có thể tính theo tần số alen như trong quần thể ấy
pA = 2/3
qa= 1/3
Đáp số là 8:1

Câu 3 Tròn : dài = 1: 1
Đỏ : trắng = 3: 13
Vậy là quy luật trội hoàn toàn

Câu 4 tất nhiên là hoán vị
 

pdn

Pham Duy Nghia
Câu 1 F2 tự thụ phấn cơ mà các bạn =.=
F2 1/4AA : 2/4 Aa : 1/4aa
F3 3/8AA : 1/4 Aa : 3/8aa
Vậy xác suất là 1/4 =.=

Câu 3 Tròn : dài = 1: 1
Đỏ : trắng = 3: 13
Vậy là quy luật trội hoàn toàn

Câu 1: Đề bài hỏi xác suất trên tổng số hạt vàng nên = 2/5
Câu 3: 13 : 3 là quy luật trội hoàn toàn hả bạn?
Tỉ lệ chung thực tế 13 : 13 : 3 : 3 bằng lý thuyết (13:3)(1:1) ==> PLĐL
Yêu cầu bạn không sử dụng ngôn ngữ và ký tự chat, có thể sử dụng Smilies nếu muốn.
 

Rainagain

Member
Câu 1: Đề bài hỏi xác suất trên tổng số hạt vàng nên = 2/5
Câu 3: 13 : 3 là quy luật trội hoàn toàn hả bạn?
Tỉ lệ chung thực tế 13 : 13 : 3 : 3 bằng lý thuyết (13:3)(1:1) ==> PLĐL
Yêu cầu bạn không sử dụng ngôn ngữ và ký tự chat, có thể sử dụng Smilies nếu muốn.

Xin lỗi các bạn, mình sẽ rút kn

Câu 3 mình bị nhầm, đápp án đúng là PLĐL
 

Facebook

Top