What's new

Thắc mắc nhỏ về hoán vị gen

Ở 1 tế bào sinh tinh, xét 1 cặp NST kí hiệu (Ab)/(aB), tế bào đó giảm phân cho rằng đã xảy ra trao đổi chéo giữa A và a. Nếu ko có đột biến, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại đc tạo thành từ quá trình giảm phân của tế bào nói trên sẽ là:
A. 2 loại, với tỉ lệ 1:1
B. 2 loại, tỉ lệ phụ thuộc tần số hoán vị gen
C. 4 loại, tỉ lệ 1:1:1:1
D. 4 loại, tỉ lệ phụ thuộc tần số hoàn vị gen

p/s: câu này chắc ai cũng làm được :), nhưng em muốn mọi người chọn xem ra đáp án nào, xem có giống với suy nghĩ của em ko. tại cô giáo em ra đáp án "điêu quá" hì:nhannho::nhannho:
 

gacon94

Member
Ở 1 tế bào sinh tinh, xét 1 cặp NST kí hiệu (Ab)/(aB), tế bào đó giảm phân cho rằng đã xảy ra trao đổi chéo giữa A và a. Nếu ko có đột biến, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loại đc tạo thành từ quá trình giảm phân của tế bào nói trên sẽ là:
A. 2 loại, với tỉ lệ 1:1
B. 2 loại, tỉ lệ phụ thuộc tần số hoán vị gen
C. 4 loại, tỉ lệ 1:1:1:1
D. 4 loại, tỉ lệ phụ thuộc tần số hoàn vị gen

p/s: câu này chắc ai cũng làm được :), nhưng em muốn mọi người chọn xem ra đáp án nào, xem có giống với suy nghĩ của em ko. tại cô giáo em ra đáp án "điêu quá" hì:nhannho::nhannho:
C ợ! chắc bạn tưởng D chứ gì! nhưng đây chỉ là 1 tế bào thôi!
 

Similar threads

Facebook

Top