What's new

Thắc mắc nhỏ???

Em có một thắc mắc muốn hỏi mọi người:
Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ngoài phương pháp giải bằng miền nghiệm ra còn cách nào khác không?:???:
 
Nó chung, hệ bất phương trình bậc nhất 2 ẩn dễ quá nên không ai trả lời là phải. Em có thể lẩm bẩm vài giây là ra. Có thể giải bằng phương pháp vẽ đồ thị nhưng mà lại dài dòng hơn. Vd: phương trình y=2x là đường thẳng trong trục Oxy, nếu y>2x em gạch tất cả các điểm ở phía dưới đường thẳng này. tương tự em biểu diễn các bất phương trình khác, nghệm của nó sẽ là phần không gạch. Chúc học tốt nhé.
chú ý: các cụ cấm quảng cáo (y)(y)(y)
 

Similar threads

Facebook

Top