What's new

Mình có một thắc mắc nho nhỏ

dinhhai1308

Member
Như trong bản đồ gen : NST số II của ruồi giấm ( hình trang 56/ SHK 12 sinh NC) có ghi để đơn vị khoảng cách trên bản đồ gen được qui ước dựa trên F hoán vị .số phần trăm hoán vị = số cM Vậy thì cho mình hỏi có một số gen trên NST cách nhau đến tận hơn 50 cM.Nhưng thực tế thì tần số hoán vị luôn nhỏ hơn 50% .Tại sao lại có sự không hợp lý này
 

pdn

Pham Duy Nghia
thực tế thì tần số hoán vị luôn nhỏ hơn 50%
số phần trăm hoán vị = số cM


cái này chuẩn rồi không có gì sai cả.^^

một số gen trên NST cách nhau đến tận hơn 50 cM


không có chuyện đó đâu, cách nhau tối đa là 50 cM.
khoảng cách cM chỉ mang tính tượng trưng cho tần số hoán vị chứ không phải là đơn vị thể hiện khoảng cách vật lí ( đại loại như kiểu điểm B nằm giữa điểm A và C, AB = 20 m, BC = 30 m thì AC = 50 m )

ví dụ thế này, locus B nằm giữa locus A và C, tần số hoán vị giữa A và B là 20%, B và C là 30% thì không có nghĩa tần số hoán vị giữa A và C là 20 + 30 = 50 % vì đây không phải khoảng cách vật lí nên không được phép cộng vào.
bạn hiểu ý mình chứ.!
:rose:
 

dinhhai1308

Member
thực tế thì tần số hoán vị luôn nhỏ hơn 50%
số phần trăm hoán vị = số cM


cái này chuẩn rồi không có gì sai cả.^^

một số gen trên NST cách nhau đến tận hơn 50 cM


không có chuyện đó đâu, cách nhau tối đa là 50 cM.
khoảng cách cM chỉ mang tính tượng trưng cho tần số hoán vị chứ không phải là đơn vị thể hiện khoảng cách vật lí ( đại loại như kiểu điểm B nằm giữa điểm A và C, AB = 20 m, BC = 30 m thì AC = 50 m )

ví dụ thế này, locus B nằm giữa locus A và C, tần số hoán vị giữa A và B là 20%, B và C là 30% thì không có nghĩa tần số hoán vị giữa A và C là 20 + 30 = 50 % vì đây không phải khoảng cách vật lí nên không được phép cộng vào.
bạn hiểu ý mình chứ.!
:rose:
Thank pdn nhiều
 

Facebook

Top