What's new

Làm sao để phân biệt nhóm loài là quần thể và nhóm loài không phải là quần thể?

tmn0011

New member
Làm sao để phân biệt nhóm loài là quần thể và nhóm loài không phải là quần thể?
 

nguyvunam

Member
Coi thử cái nào thấy có lý nhất thì đánh vô chứ cái này đâu có chuẩn mực cụ thể
 
Căn cứ vào thành phần loài, khu vực sống, thời gian sống, quan hệ sinh sản?
+ Cùng một loài.
+ Cùng sinh sống trong một không gian nhất định.
+ Vào một thời điểm nhất định.
+ Có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
Đây là những dấu hiệu chung của một quần thể. Không đáp ứng đủ 4 điều kiện này thì không thể gọi là quần thể được.
 

Facebook

Top