Bài toán lai

PhanPhan

Junior Member
Mọi người giúp mình giải chi tiết mấy bài toàn này với ạ :mrgreen:
Cảm ơn nhiều ạ (y)(y)

Bài 1: Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực có mắt trắng thần chủng người ta thu được 100% rồi cái F1 có mắt đỏ tía và 100% ruồi đực có mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu đc F2 với tỉ lệ phân li KH: 3/8 số ruồi F2 có mắt tía, 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tươi và 2/8 số ruồi F2 có mắt trắng. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Màu mắt của ruồi giấm do 2 gen khác nhau cùng nằm trên NST X quy định
B. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X quy định
C. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X và 1 gen nằm trên NST thường tương tác bổ sung quy định
D. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X và 1 gen nằm trên NST thường quy định

Bài 2: Cho 1 locut có 2 alen đc kí hiệu là A và a; trong đó aa là KG đồng hợp tử gây chết, 2 KG AA và Aa có sức sống và khả năng thích nghi như nhau. Nếu tần số alen a ở quần thể ban đầu là 0.1 thì sau 5 thế hệ tần số alen này là bao nhiêu?
A. 0.05 B. 0.01 C. 0.5 D. 0.06

Bài 3: Một quần thể cây có 0.4 AA; 0.1 aa; 0.5 Aa. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì tần số KG dị hợp tử là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với các cá thể đồng hợp tử. AA, aa có khả năng sinh sản như nhau.
A. 16.67% B. 25.33% C. 15.2% D.12.25%

Bài 4: Dung dịch có 80% Adenin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành ribonucleotit, thì trong dung dịch này có bộ 3 mã hóa isoleucin (AUU, AUA) chiếm tỉ lệ:
A. 51.2% B. 38.4% C. 24% D. 16%
 
Mọi người giúp mình giải chi tiết mấy bài toàn này với ạ :mrgreen:
Cảm ơn nhiều ạ (y)(y)

Bài 1: Lai ruồi giấm mắt đỏ tươi thuần chủng với ruồi đực có mắt trắng thần chủng người ta thu được 100% rồi cái F1 có mắt đỏ tía và 100% ruồi đực có mắt đỏ tươi. Cho ruồi F1 giao phối ngẫu nhiên với nhau thu đc F2 với tỉ lệ phân li KH: 3/8 số ruồi F2 có mắt tía, 3/8 số ruồi F2 có mắt đỏ tươi và 2/8 số ruồi F2 có mắt trắng. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Màu mắt của ruồi giấm do 2 gen khác nhau cùng nằm trên NST X quy định
B. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X quy định
C. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X và 1 gen nằm trên NST thường tương tác bổ sung quy định
D. Màu mắt của ruồi giấm do 1 gen nằm trên NST X và 1 gen nằm trên NST thường quy định

Ta có tỉ lệ đỏ tươi:tía:trắng=3:3:2. Có 8 tổ hợp => 2 cặp gene quy định 1 tính trạng.
Tính trạng không phân bố đều 2 giới => liên kết X.
Tỉ lệ 3:3:2 điển hình của phép lai AaBb x Aabb -> F: 3A-B- đỏ tươi : 3A-bb tía :1aaB- + 1aabb trắng với cặp gene A,B tương tác theo kiểu bổ sung 9:3:4 (9A-B- đỏ tươi : 3A-bb tía : 3aaB- + 1aabb trắng) (*át chế gene lặn ở 1 số sách). 2 cặp gene này phải phân li độc lập nhau.

Bài 3: Một quần thể cây có 0.4 AA; 0.1 aa; 0.5 Aa. Sau 1 thế hệ tự thụ phấn thì tần số KG dị hợp tử là bao nhiêu? Biết rằng các cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với các cá thể đồng hợp tử. AA, aa có khả năng sinh sản như nhau.
A. 16.67% B. 25.33% C. 15.2% D.12.25%
Vì cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với các cá thể đồng hợp tử, coi chỉ 1 nửa số cá thể dị hợp tử có khả năng sinh sản (hoặc một cách thô thiển là coi 1 nửa số cá thể dị hợp tử đã chết ^^) Tỉ lệ mới của các kiểu gene sẽ là
8/15 AA : 1/3 Aa : 2/15 aa.
Vậy tỉ lệ kiểu gene dị hợp tử sau 1 thế hệ tự thụ phấn là 1/(3.2) = 1/6~16.67%
 
Last edited:
Ta có tỉ lệ đỏ tươi:tía:trắng=3:3:2. Có 8 tổ hợp => 2 cặp gene quy định 1 tính trạng.
Tính trạng không phân bố đều 2 giới => liên kết X.
Tỉ lệ 3:3:2 điển hình của phép lai AaBb x Aabb -> F: 3A-B- đỏ tươi : 3A-bb tía :1aaB- + 1aabb trắng với cặp gene A,B tương tác theo kiểu bổ sung 9:3:4 (9A-B- đỏ tươi : 3A-bb tía : 3aaB- + 1aabb trắng) (*át chế gene lặn ở 1 số sách). 2 cặp gene này phải phân li độc lập nhau.
Xét phép lai
P: AAX(B)X(B) x aaX(b)Y
F1: AaX(B)X(b) x AaX(B)Y
F2: (3A-:1aa)(1X(B)X(B):1X(B)X(b):1X(B)Y:1X(b)Y)
Thỏa mãn.


Vì cá thể dị hợp tử chỉ có khả năng sinh sản bằng 1/2 so với các cá thể đồng hợp tử, coi chỉ 1 nửa số cá thể dị hợp tử có khả năng sinh sản (hoặc một cách thô thiển là coi 1 nửa số cá thể dị hợp tử đã chết ^^) Tỉ lệ mới của các kiểu gene sẽ là
8/15 AA : 1/3 Aa : 2/15 aa.
Vậy tỉ lệ kiểu gene dị hợp tử sau 1 thế hệ tự thụ phấn là 1/(3.2) = 1/6~16.67%

Cảm ơn bạn nha :) bài 3 thì đúng như đáp án rồi :hum: còn bài 1, đọc bài của bạn mình thấy cũng hợp lí nhưng mà đáp án lại là D cơ ;d
 
Last edited:
Cảm ơn bạn nha :) bài 3 thì đúng như đáp án rồi :hum: còn bài 1, đọc bài của bạn mình thấy cũng hợp lí nhưng mà đáp án lại là D cơ ;d

ở bài 1, tỉ lệ 9:3:4 còn là tỉ lệ át chế (như lời bạn trên nói) nên mình chỉ dừng lại ở 1 cặp giới tính và 1 cặp thường thôi :)
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top