What's new

giúp mình bài toán lai khó này

vat_izual

Member
Cho P: gà trống chân ngắn, lông vàng x gà mái chân ngắn, lông đốm
Thu được F1:
- Gà trống: 59 con chân ngắn, lông đốm : 30 con chân dài, lông đốm.
- Gà mái: 60 con chân ngắn, lông vàng : 29 con chân dài, lông vàng.
Biết một gen quy định một tính trạng
a) Giải thích kết quả phép lai trên?
b) Xác định kiểu gen của P và viết các loại giao tử của P khi giảm phân bình thường.


câu 2 : trong một quần thể ở trạng thái cân bằng thì với alen nằm trên NST thường theo định luật hacdi vanbec thì công thức tính thành phần kiểu gen là p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1
a . vậy với NST giới tính với alen quy định tính trạng nằm trên X ko có alen trên Y thì công thức là gì ( con đực : XY ; con cái : XX )
b . với loài bọ ngựa con đực XO , con cái XX thì công thức là gì

Đây là 2 câu em không làm được trong bài thi, mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn trước
 

zuz

Member
1)
Xét thỉ lệ phân li từng cặp tính trạng F1:
Gà trống:chân ngắn/ Chân dài=2/1
Gà mái: chân ngắn/ Chân dài=2/1
=> Tính trạng chiều dài chân do gen nằm trên NST thường quy định.
Ta nhận thấy tỉ lệ phân ly là 2/1=> có 3 tổ hợp. Vậy thực tế F1 có 4 tổ hợp =2 gtx 2 gt
=> có hiện tượng gen gây chết
Kiểu gen P là Aax Aa
F1: AA:2Aa:aa
=>chân dài là trôi (A)
Chân ngắn là lặn(a)
Tổ hợp chết là AA
Màu lông:
Gà trống:100% đốm
Gà mái: 100% vàng
=> tính trạng màu lông do gen nằm trên NST giới tính X ko có alen trên Y quy định
Ta nhận thấy:
Ở gà: Gà trống KG: XX
Gà mái KG: XY
Bố đốm x mẹ vằn
F1: 100% trống đốm
100% mái vàng
=> đốm trôi(B), vàng lặn(b) là hợp lý
=> KG P là: X^bX^b X X^BY
Vậy KG P về hai cặp tính trạng là : AaX^bX^b x AaX^BY
 

Khackhiempk

Member
Cho P: gà trống chân ngắn, lông vàng x gà mái chân ngắn, lông đốm
Thu được F1:
- Gà trống: 59 con chân ngắn, lông đốm : 30 con chân dài, lông đốm.
- Gà mái: 60 con chân ngắn, lông vàng : 29 con chân dài, lông vàng.
Biết một gen quy định một tính trạng
a) Giải thích kết quả phép lai trên?
b) Xác định kiểu gen của P và viết các loại giao tử của P khi giảm phân bình thường.


câu 2 : trong một quần thể ở trạng thái cân bằng thì với alen nằm trên NST thường theo định luật hacdi vanbec thì công thức tính thành phần kiểu gen là p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1
a . vậy với NST giới tính với alen quy định tính trạng nằm trên X ko có alen trên Y thì công thức là gì ( con đực : XY ; con cái : XX )
b . với loài bọ ngựa con đực XO , con cái XX thì công thức là gì

Đây là 2 câu em không làm được trong bài thi, mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn trước
.
câu 2
bạn xem lại điều kiện nghiệm đúng của định luật hacdy vanbec đi,
có điều kiện:các kiểu gen phải có sức sống ngang nhau đúng không.
nhưng trong cặp NST giới tính thì kiểu gen YY gây chết, tương tự với OO, vì thế mình nghĩ là không áp dụng định luật vào đây được:sad:
Nếu chỉ xét 2 alen mà không xét tới vị trí của gen trên NST giới tính thì ta có thể s­ử dụng công thức Hacdy-Vanbec bình thường. mình nghĩ vậy, không biết có đúng không. mong mọi người chỉ giáo
 

Similar threads

Facebook

Top