What's new

1 câu trong đề thi năm 2012

Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Trên mỗi cặp NST thường, xét 2 cặp gen dị hợp. Trên mỗi cặp NST giới tính xét 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng của NST X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể cho tối đa ? tinh trùng
A.24
B.16
C.128
D.192

p/s: anh chị nào giải chi tiết hộ em với nhé!!!!!:mrgreen:
 

dinhhai1308

Member
ở đây mỗi cặp nhiễm sắc sẽ tạo đc tối đa 4 giao tử
=> 3 cặp nhiễm sắc thường => 4^3
Cặp nhiễm sắc giới tính : 3
Nhân lại ta đc 192
 

dinhhai1308

Member
Như này nhé thực chất nếu chưa làm nhiều cũng có thể hình dung ra 2 cặp gen mỗi cặp chưa 2 alen thì như A,a,B,b : từ cặp dị hợp tạo đc 4 giao tử Ab, aB, ab, AB ( tương ứng là dị đều và dị chéo ), 2 cặp còn lại tương tự , cặp giới tính các giao tử có thể là Xm, XM và Y ( do đực ). Là ra
 
Oh the la em hieu nham. Em cu nghi la 2n=8 thi se co 1nst gioi tinh( cho 3 loai giao tu) va co 7 nst thuong ( moi nst thg cho 4 loai giao tu) the la em cu lay 4^7 * 3 -->> @@. Nhe ra la 1 cap nst moi cho 4 loai giao tu dung ko anh? Nhg ma nst gioi tinh chi co 1 Nst thoi ma. Anh giai thich ho em vs.thanks nhieu
 

dinhhai1308

Member
Oh the la em hieu nham. Em cu nghi la 2n=8 thi se co 1nst gioi tinh( cho 3 loai giao tu) va co 7 nst thuong ( moi nst thg cho 4 loai giao tu) the la em cu lay 4^7 * 3 -->> @@. Nhe ra la 1 cap nst moi cho 4 loai giao tu dung ko anh? Nhg ma nst gioi tinh chi co 1 Nst thoi ma. Anh giai thich ho em vs.thanks nhieu
Em ghi tiếng việt có dấu đc k:welcome:
 
Ruồi giấm có bộ NST 2n=8. Trên mỗi cặp NST thường, xét 2 cặp gen dị hợp. Trên mỗi cặp NST giới tính xét 1 gen có 2 alen nằm ở vùng không tương đồng của NST X. Nếu ko xảy ra đột biến thì khi các ruồi đực có kiểu gen khác nhau về các gen đang xét giảm phân có thể cho tối đa ? tinh trùng
A.24
B.16
C.128
D.192

p/s: anh chị nào giải chi tiết hộ em với nhé!!!!!:mrgreen:
3 Cặp NST thường số giao tử là 4x4x4
Cặp XY với 1 cặp dị hợp trên X không có alen trên Y là 3.
Vậy là 192 nhé!:hoanho:
 
Last edited:

PT Vitamin

New member
bạn nào giúp mình mấy câu này với..^^

1) Trong 1 phép lai giữa 2 cơ thể có cùng kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen, người ta thu dược 16% số cá thể mang kiểu gen ab/ab. Biết trong quá trình giảm phân, diễn biến của 2 tế bào sinh giao tử bố mẹ là như nhau. Kiểu gen và tần số HV gen của bố và mẹ là..
Mình làm đáp án là AB/ab, f=0.2 nhưng đáp án là Ab/aB, f=0.2:???:
2) Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, F1 đồng loạt là cây quả dài, màu nâu. Tự thụ F1 nhận được F2 62,25% cây quả dài màu nâu. 12,75% cây quả dài màu xanh, 12,75% cây quả ngắn màu nâu, 12,25% cây ngắn xanh. Phép lai chịu sự điều khiển của quy luật di truyền nào?
A.Hoán vị gen B.Liên kết gen C.QLPL D.QLPL độc lập.
đáp án là A, nhưng mình còn mơ hồ chưa rõ lắm, :please:
CẢM ƠN CÁC BỢN NHIỀU LẮM !!! :mrgreen:(y)
 

cryssha

Member
1) Trong 1 phép lai giữa 2 cơ thể có cùng kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen, người ta thu dược 16% số cá thể mang kiểu gen ab/ab. Biết trong quá trình giảm phân, diễn biến của 2 tế bào sinh giao tử bố mẹ là như nhau. Kiểu gen và tần số HV gen của bố và mẹ là..
Mình làm đáp án là AB/ab, f=0.2 nhưng đáp án là Ab/aB, f=0.2:???:
2) Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, F1 đồng loạt là cây quả dài, màu nâu. Tự thụ F1 nhận được F2 62,25% cây quả dài màu nâu. 12,75% cây quả dài màu xanh, 12,75% cây quả ngắn màu nâu, 12,25% cây ngắn xanh. Phép lai chịu sự điều khiển của quy luật di truyền nào?
A.Hoán vị gen B.Liên kết gen C.QLPL D.QLPL độc lập.
đáp án là A, nhưng mình còn mơ hồ chưa rõ lắm, :please:
CẢM ƠN CÁC BỢN NHIỀU LẮM !!! :mrgreen:(y)

câu 1 có thể là đáp án sai :oops:
câu 2: xét tỉ lệ các KH ở F2 thấy khác 9:3:3:1 => không tuân theo phân ly độc lập
tỉ lệ khác 3:1 => không tuân theo quy luật phân ly => di truyền liên kết
=> KG F1: AB/ab
F2 ngắn xanh (ab/ab) = 12.25% => ab=35% khác 50% => hoán vị gen
 

Bảo Trang

New member
Các câu hỏi luyện thi đại học

dạng đột biến có thể làm thay đổi ít nhất cấu trúc chuỗi polopeptit do gen tổng hợp là
A. thay thế một cặp nucleotit ở bộ mã hóa thứ 2
B. đảo vị trí 2 cặp nucleotit ở 2 bộ mã hóa cuối cùng.
em chỉ phân vân giữa hai đáp án này, cô em giảng chọn câu A, em lại nghĩ câu B. Mọi người có thể giải thích cụ thể rõ ràng hai đáp áp đó được không?
 
Do tính thoái hóa mã của mã di truyền, nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 a.a và chúng chỉ khác nhau ở nu thứ 3. Vì sao khác nhau ở nu thứ 3 có thể xem ở Campell.
A. Chắc chắn xảy ra thay đổi a.à, vì xảy ra ở nu thứ 2
B. Chưa chắc dẫn đến thay thế a.a,
VD: AAA-Lysins, UUU-Phenyl Alanin. Nếu có xảy ra đảo vị trí cũng chả sao
 

Similar threads

Facebook

Top