What's new

Câu hỏi về mô tiết

huuphuoc_vt2006

New member
Giúp em với em sắp thi rùi, hic.
1
Loại mô tiết nào tiết ra tinh dầu hoặc resin:
A. Ống nhựa mủ hình mạng, tế bào tiết, biểu bì tiết
B. Lông tiết, tế bào tiết, biểu bì tiết, ống tiết ly bào
C. Túi tiết tiêu bào, ống nhựa mủ thật.
D. Túi tiết tiêu bào, túi tiết tiêu ly bào, túi tiết ly bào
2. Loại mô tiết nào tiết ra tinh dầu hoặc chất nhày:
A. Túi tiết tiêu bào, ống nhựa mủ có đốt, ống nhựa mủ thật
B. Lông tiết, tế bào tiết, biểu bì tiết, túi tiết ly bào, túi tiết tiêu bào
C. Túi tiết ly bào, túi tiết tiêu bào, túi tiết tiêu ly bào, tuyến mật.
D. Ống nhựa mủ hình mạng, tế bào tiết, biểu bì tiết, túi tiết tiêu ly bào.
:please:
 

Facebook

Top