Dịch hộ em câu này với?

lehua

Senior Member
"The environment of an organism includes both the physical properties, which can be described as the sum of local abiotic factors like climate and geology, as well as the other organisms that share its habitat"
 
"The environment of an organism includes both the physical properties, which can be described as the sum of local abiotic factors like climate and geology, as well as the other organisms that share its habitat"

tôi thấy câu này quá dễ hiểu cả về chuyên môn lẫn ngữ pháp..., nói chung ai cũng dịch được, trừ bạn.

Đại ý: môi trường của một loài bao gồm cả các yếu tố vật lý, được mô tả là tổng các tác nhân không sống (vô sinh) như khí hậu, thổ nhưỡng, cũng như các sinh vật khác cùng sinh sống ở đó.

Nói tóm lại môi trường của 1 loài là tính đến cả thời tiết, thổ nhưỡng... và các con vật khác trong đó...
 
nghiên cứu về ngôi nhà chung của tự nhiên. Cố gắng đọc nhiều sách tiếng anh là bạn dịch được thôi. Đừng nản là ok. ^^
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,276
Messages
72,178
Members
56,120
Latest member
mdsudaipurr
Back
Top