mọi người dịch hộ em đoạn này với. !!!!

phungthiquynhanh

Junior Member
Purification and characterization of active
and stable recombinant plasminogen-activator inhibitor accumulated
at high levels in Escherichia coli

PAI-1 was identified as a member of the superfamily of serine protease inhibitors known as serpins, on the basis ofits sequence [16-181. The serpins are the major class ofinhibitors regulating the fibrinolytic, coagulation and complement cascades. They act as pseudosubstrates and form an SDS-stable covalent 1 : 1 complex with their target protease. Subsequent dissociation of the complex by primary amines yields an inactive inhibitor that has been cleaved at its reactive centre [19]. PAI-1 is a glycoprotein of apparent molecular mass 48 kDa; carbohydrate, which occurs at three Nlinked sites, accounts for approximately 13% of the molecular mass. PAI-1 consists of 379 amino acids, corresponding to a 43 kDa polypeptide chain, and is notable for the complete lack of cysteine residues [16-181. PAI-1 is unusual among the serpins in its tendency to lose activity and to assume a latent conformation. Latent PAI- 1 is so-called because it can be reactivated by exposure to denaturing agents [20]. The X-ray structure of latent PAI-1 has been solved [21] and it appears that the reactive centre is buried in the structure, rather than being exposed to the target protease, thus offering an explanation for its lack of activity. Denaturation and refolding of the molecule expose the reactive centre and yields an active inhibitor. PAI-1 is synthesized in its active form by endothelial cells in culture; once released into the culture medium PAI-1 loses activity with a half-life of 0.5-3 h [22, 231. The activity of PAI-1 can be stabilized by association with vitronectin in plasma [24] and in the extracellular matrix
 
Purification and characterization of active
and stable recombinant plasminogen-activator inhibitor accumulated
at high levels in Escherichia coli

PAI-1 was identified as a member of the superfamily of serine protease inhibitors known as serpins, on the basis ofits sequence [16-181. The serpins are the major class ofinhibitors regulating the fibrinolytic, coagulation and complement cascades. They act as pseudosubstrates and form an SDS-stable covalent 1 : 1 complex with their target protease. Subsequent dissociation of the complex by primary amines yields an inactive inhibitor that has been cleaved at its reactive centre [19]. PAI-1 is a glycoprotein of apparent molecular mass 48 kDa; carbohydrate, which occurs at three Nlinked sites, accounts for approximately 13% of the molecular mass. PAI-1 consists of 379 amino acids, corresponding to a 43 kDa polypeptide chain, and is notable for the complete lack of cysteine residues [16-181. PAI-1 is unusual among the serpins in its tendency to lose activity and to assume a latent conformation. Latent PAI- 1 is so-called because it can be reactivated by exposure to denaturing agents [20]. The X-ray structure of latent PAI-1 has been solved [21] and it appears that the reactive centre is buried in the structure, rather than being exposed to the target protease, thus offering an explanation for its lack of activity. Denaturation and refolding of the molecule expose the reactive centre and yields an active inhibitor. PAI-1 is synthesized in its active form by endothelial cells in culture; once released into the culture medium PAI-1 loses activity with a half-life of 0.5-3 h [22, 231. The activity of PAI-1 can be stabilized by association with vitronectin in plasma [24] and in the extracellular matrix

Hi,
Bạn có thể dịch trước rồi đưa ra để ACE góp ý được k?
 
PAI-1 được phát hiện như thành phần của dòng protease serine kìm hãm được biết tới như serpin, trên nền tảng trình tự của nó. các serpin là lớp chủ đề của kìm hãm điều chỉnh tơ huyết, sự đông lại và bổ sung các lớp. chũng hoạt động như chất nền giả và cấu trúc của đồng hóa trị SDS ổn định 1:1 phức tạp với protease đích của chũng. sự phân tách theo sau phức tạp bởi bậc amin mang 1 chất ức chế không hoạt động đã được phân cắt tại trung tâm phản ứng của nó . PAI-1 là một glycoprotein rõ ràng khối lượng phân tử 48 kDa, carbohydrate, mà xảy ra ở ba vị trí N-linked , chiếm xấp xỉ 13% khối lượng phân tử. PAI-1 bao gồm 379 axit amin, tương ứng với một chuỗi polypeptide 43 kDa, và đáng chú ý cho sự thiếu đầy đủ dư lượng cysteine.
PAI-1 là bất thường giữa các serpins trong xu hướng bị mất hoạt động và giả định một cấu tiềm ẩn. Tiền PAI-1 được gọi là nguyên nhân nó có thể được kích hoạt lại do tiếp xúc với các tác nhân biến tính . Cấu trúc X-ray tiền PAI-1đã được giải quyết xuất hiện như trung tâm phản ứng được gắn trong cấu trúc, chứ không phải là được tiếp xúc với các protease đích, do đó cung cấp một lời giải thích cho thiếu hoạt động. Biến tính và nhân lên của phân tử tiếp xúc với trung tâm phản ứng và mang một chất ức chế hoạt động. PAI-1 được tổng hợp trong hình thức hoạt động của nó bởi các tế bào nội mô trong nuôi cấy; khi đưa vào môi trường nuôi cấy PAI-1 mất hoạt động với một nửa thời gian sống trong 0. 5-3h. Các hoạt động của PAI-1có thể được ổn định bởi kết hợp với vitronectin trong huyết tương và chất nền ngoại bào.em tạm dịch như thế mn sửa lại hộ e
 
Hi,
Bạn chỉ cần chỉnh lại một số thuật ngữ là okie! Xem thêm trong file đính kèm bạn nhé!
(Mình k chuyên lĩnh vực này nhưng cũng mong giúp ích cho bạn đôi chút!)

Good luck :buonchuyen:
 

Attachments

  • PAI-1 translation.doc
    29.5 KB · Views: 356

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,782
Messages
71,687
Members
56,326
Latest member
concernedcitizensmontana
Back
Top