Đột biến tiền phôi là loại đột biến?

jd3t2qh36r

Junior Member
Đột biến tiền phôi là loại đột biến:
A xảy ra trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử
B xảy ra trong quá trình phân hóa các bộ phận của phôi
C xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử ( gd từ 2-8 tế bào)
D cả a,b,c đều đúng
Tks! (y)
 
Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên
 
Đột biến tiền phôi là loại đột biến:
A xảy ra trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử
B xảy ra trong quá trình phân hóa các bộ phận của phôi
C xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử ( gd từ 2-8 tế bào)
D cả a,b,c đều đúng
Tks! (y)
Phân tích: "tiền phôi"
Phôi là hợp tử phát triển thành
Tiền phôi là giai đoạn đầu của phôi mà giai đoạn đầu là quá trình nguyên phân

Đột biến ở câu A là đột biến giao tử
Đột biến ở câu B có thể là đột biến xôma
 
Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên

Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục
Đột biến tiền phôi xảy ra ở sinh sản hữu tính và vô tính

 
của bạn là sai

Loại đột biến nào sau đây di truyền qua sinh sản sinh dưỡng?
A đột biến giao tử
B đột biến tiền phôi
C đột biến xô ma
D cả 3 loại đột biến trên

Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục
Đột biến tiền phôi xảy ra ở sinh sản hữu tính và vô tính


Theo quan điểm trên thì đã có 2 đáp án đúng là B và C.Điều đó chứng tỏ nhận định Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục của bạn là sai và đáp án D mới chính xác.
 
Theo quan điểm trên thì đã có 2 đáp án đúng là B và C.Điều đó chứng tỏ nhận định Đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục của bạn là sai và đáp án D mới chính xác.

"đột biến giao tử chỉ xảy ra ở sinh dục" là đúng chứ không sai đâu bạn ạ. Chỉ là nó có thể di truyền bằng cả hình thức sinh dưỡng nữa bạn . :)
 
Phân tích: "tiền phôi"
Phôi là hợp tử phát triển thành
Tiền phôi là giai đoạn đầu của phôi mà giai đoạn đầu là quá trình nguyên phân

Đột biến ở câu A là đột biến giao tử
Đột biến ở câu B có thể là đột biến xôma
______________________________________________________
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top