Bài tập phân bào

haphuong_96

Senior Member
:cry:Một tế bào sinh dục sơ khai bước vào giảm phân đã đòi hỏi MT cung cấp NL tương đương 240 NST đơn. Số NST đơn có trg 1 giao tử đk tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tbao t/gia đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử đk tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể đk hình thành ở loài này.
- Xác định 2n của loài?
- Số NST đơn mà MT nội bào cung cấp cho mỗi gđoạn ptrien của tbao sinh dục nói trên là bao nhiêu?
- Cá thể trên thuộc giới tính j?
Biết rằng quá trình trên xảy ra bình thường, k xảy ra trao đổi chéo.
Các bạn giúp mình vs nha :D (y)
 
1 TB sd sơ khai----NP k - 1 lần---->
gif.latex
TB t/g PB cuối cùng-------NP 1 lần------->
gif.latex
TB sd chín-----GP--------> giao tử.

Một tế bào sinh dục sơ khai bước vào giảm phân đã đòi hỏi MT cung cấp NL tương đương 240 NST đơn

2n (
gif.latex
- 1 ) +
gif.latex
x 2n = 240.
------NP-------||-------GP----------.


Số NST đơn có trg 1 giao tử đk tạo ra ở vùng chín gấp 2 lần số tbao t/gia đợt phân bào cuối cùng tại vùng sinh sản

n = 2 x
gif.latex


==> k =3
n = 8


Tổng số giao tử đk tạo ra bằng 1/2048 tổng số kiểu tổ hợp giao tử có thể đk hình thành ở loài này.

số giao tử tạo ra từ 1 TB sd chín m = 4 hoặc 1.
số kiểu tổ hợp giao tử =
gif.latex

m x
gif.latex
=
gif.latex
/ 2048
==> m = 4
con .....sinh tinh.
 
Ở 1 loài động vật, cá thể đực thuộc giới đồng giao tử, cá thể cái thuộc giới dị giao tử. Quá trình thụ tinh đã tạo ra 1 số hợp tử vs tổng số NST đơn là 2496, trong đó 1/13 là số NST giới tính với số NST X gấp 3 lần số NST Y. Xác định bộ NST 2n của loài?
Giải:
ta có, tổng số NST giới tính: 1/13 * 2496 = 192
=> X+Y=192 (1)
và X= 3Y (2)
giải hệ (1),(2) ta có X= 144 ; Y= 48
- số hợp tử mang NST XY= 48 ; XX= (144-48)/2=48
:cry::cry::cry: Đến đây ai giúp mình tính tiếp 2n với :(. Mấy phần này k chắc lý thuyết lắm:sad:
 
Tôi nghĩ là 2n=52
bạn cứ nghĩ xem, mỗi tế bào sẽ chỉ có 1 nst giới tính. Ta lấy số nst chia cho nst giới tính rồi nhân 2 là ra.
Cái này tôi tự suy luận thôi! Không biết đúng không nữa! :)
 
đây là vì bài nó trùng hợp XX = XY. Nhỡ ra nếu có bài XX #XY thì mình chia cho cái nào :-/

Tôi chưa được hiểu ý bạn lắm!:hum:
Mọi tb đều chứa 1 cặp nst giới tính, thế nên ta có thể chia được dù không bằng nhau.
 
ý mình là bạn vừa lấy 2496/ 48. Vậy ví dụ như XX= 48, XY = 45 thì bạn lấy 2496 chia cho XX hay XY. :(
 
iloveA5 + haphuong_96

mình bắt đầu không hiểu cả 2 bạn đang nói gì, tổng số cá thể là 96, lấy 2496 / 96 là ra số NST của mỗi cá thể -tương đương bộ 2n
còn XX hay XY bằng nhau hay không chả ảnh hưởng gì cả.
 
cái đề bài này thật ngớ ngẩn khi mà cho dữ liệu thừa thãi tổng số NST đơn là 2496 + số NST X gấp 3 lần số NST Y rồi hỏi bộ 2n.
không cần thiết ta cũng đã có...
trong đó 1/13 là số NST giới tính

==> tế bào nào cũng thế và 2n = 13 x 2

==> đề bài gốc không hẳn chỉ có như thế.!
 
hehe bạn đúng là rất cao thủ. Đúng là đầu bài vẫn còn nữa nhưng đó là những dữ kiện khác và tính cái khác :-? Mình chỉ k hiểu cái đoạn kia nên lấy dữ kiện của đúng phần đó thui. Ai ngờ đâu chả cần thiết như vậy :-<
 
iloveA5 + haphuong_96

mình bắt đầu không hiểu cả 2 bạn đang nói gì, tổng số cá thể là 96, lấy 2496 / 96 là ra số NST của mỗi cá thể -tương đương bộ 2n
còn XX hay XY bằng nhau hay không chả ảnh hưởng gì cả.

Tôi lấy tổng sô 48+48+96,sau đó lấy 2496:96 sẽ ra n, sau đo nhân 2.
Ở đây quan trọng là bạn tính tổng số các tế bào có chứa nst, chứ không dựa trên nst giới tính có trong bao nhiêu tế bào. Nếu bạn chia cho từng cặp XX hoặc XY thì chứng tỏ chỉ có 45 hoặc 48 tb chứa 2496 nst.
:mrgreen:
 
Dạng bài tập phân bào xem ra yếu quá :(. Bạn có bài tập nào về này không cho mình xin về luyện tập thêm. Trên mình chả bán những sách này :-s
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,234
Messages
72,135
Members
56,108
Latest member
hi88study
Back
Top