mong các bạn giúp vài câu hỏi trắc nghiệm nucleotit

luxubutunho

Junior Member
1/ trong cấu trúc của một đơn phân nucleotit, axit photphoric liên kết với đường ở vị trí cacbon số (A) và bazo với đường ở vị trí số (B). A và B lần lượt là:
A. 5' và 1'
B. 1' và 5'
C. 3' và 5'
D. 5' và 3'

2/ các nguyên tử cacbon trong 1 nucleotit được đánh dấu vị trí theo kí hiệu (A) và bắt đầu từ cacbon gắn với (B). A và B lần lượt là :
A. 1', 2', 3', 4', 5' và nhóm photphat.
B. 1, 2, 3, 4, 5, và nhóm photphat
C. 1', 2', 3', 4', 5' và bazo nitric
D. 1, 2, 3, 4, 5, và bazo nitric

3. Mạch được đánh dấu chiều 5' - 3' nghĩa là:
A. liên kết hóa trị bắt đầu từ cacbon số 5' của nucleotit thứ nhất, kết thúc ở cacbon số 3' trong nucleotit cuối cùng của mạch đó
B. liên kết hóa trị bắt đầu ở cacbon số 3' của nucleotit thứ nhất, kết thứ ở cacbon số 5' trong nucleotit cuối cùng của mạch đó
C. liên kết hydro bắt đầu từ cacbon số 5' của nucleotit thứ nhất, kết thúc ở cacbon số 3' của nucleotit cuối cùng của mạch đó
D. liên kết hydro bắt đầu từ cacbon số 3' của nucleotit thứ nhất, kết thúc ở cacbon số 5' trong nucleotit cuối cùng của mạch đó.

4. liên kết hóa trị trong cấu trúc hóa học của từng nucleotit được thực hiện giữa các thành phần sau:
A. C5 của đường với bazonitric
B. C3 của đường với bazonitric
C. C5 của đường với nhóm phosphat
D. C3 của đường với nhóm phosphat

5. Liên kết hóa trị giữa 2 Nu kế tiếp nhau trong mạch đơn ADN được thực hiện như sau:
A. Đường của nucleotit này nối với bazo nitric của nucleotit bên cạnh tại vị trí C1
B. đường của nucleotit này nối với nhóm phosphat của nucleotit bên cạnh tại vị trí C3
C. Đường của nucleotit này nối với nhóm phosphat của nucleotit bên cạnh tại vị trí C5
D. đường của nucleotit này nối với bazonitric của nucleotit cạnh tại vị trí C3


mong các bạn chỉ giáo, nếu được các bạn hãy cho mình thêm lời giái thích, càng chi tiết càng tốt, cảm ơn rất nhiều!

mình đang không hiểu về các vấn đề liên quan đến nucleotit, chẳng hạn như:
- liên kết
- các thành phần trong nucleotit ( ví dụ như : cacbon 5', 3',2' ,1' , hay là C1, C2, ..... )
- cấu trúc không gian của nucleotit
mong được các bạn giúp đở ( nếu có hình ảnh cụ thể càng tốt )
xin cảm ơn!
 
1 A
2 C
3 A/B câu này mình kô hiểu lắm nhưng biết chắc là kô phải C và D vì liên kết giữa 2 bazơ nitric của 2 nu bổ sung với nhau mới là lk Hydro, còn lk giữa 2 nu của cùng 1 mạch là lk photpho dieste
4 C
5 C

Mình thấy các câu này đều có trong sách giáo khoa Sinh 10 và 12, bạn chịu khó coi lại sách đi...

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nucleotide
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,237
Messages
72,140
Members
56,096
Latest member
slotasiabet2yes
Back
Top