Bệnh bạch tạng mong các bạn giúp!!!

chauduy_123

Senior Member
ở người gen bệnh bạch tạng nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định màu da bt. trong 1 quần thể đang xét khi có 100 người thì có 1 người bị bệnh bạch tạng. 1 cặp vợ chồng màu da bt, xác suất sinh con bt của họ là bao nhiêu?
A. 0.0075% B. 99.9925% C. 0.0025% D. 99.9975%
:cry: :please:
 
Theo mình chọn câu C. 0.0025%
cách giải: xác xuất hai cặp vợ chồng sinh ra con bị bệnh bạch tạng là 1/4( cái này tự giải đc hén), tuy nhiên truong quần thể người thì tỷ lệ bị bệnh bạch tạng là 1/100--> tần số kiểu gen aa trong quần thể người là 0.01. vậy tỷ lệ sinh con bị bệnh bạch tạng của cặp vợ chồng họ là :
(1/4)*(0.01)=0.0025%
 
Theo mình chọn câu C. 0.0025%
cách giải: xác xuất hai cặp vợ chồng sinh ra con bị bệnh bạch tạng là 1/4( cái này tự giải đc hén), tuy nhiên truong quần thể người thì tỷ lệ bị bệnh bạch tạng là 1/100--> tần số kiểu gen aa trong quần thể người là 0.01. vậy tỷ lệ sinh con bị bệnh bạch tạng của cặp vợ chồng họ là :
(1/4)*(0.01)=0.0025%
@@

ở người gen bệnh bạch tạng nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định màu da bt. trong 1 quần thể đang xét khi có 100 người thì có 1 người bị bệnh bạch tạng. 1 cặp vợ chồng màu da bt, xác suất sinh con bt của họ là bao nhiêu?
A. 0.0075% B. 99.9925% C. 0.0025% D. 99.9975%
:cry: :please:
tần số kiểu gen aa trong quần thể người là 0.01. -->qa= (căn)0,01 =0,1
-->P(A)=1-0,1=0,9
Xác suất sinh con bạch tạng của cặp vợ chồng này:
[2pq/(P^2+2pq)]^2.1/4
=[(0,18/0,99)^2][1/4]=1/121
-->Xác suất cặp vợ chồng bt sinh con bt:
1-1/121=120/121=0,991735
:-S
Sao k có đáp án nhỉ:-S

Bạn có chép đúng đề k đấy?
Xem lại chỗ 100 người thì có 1 người bị bạch tạng hay có 1 người mang gen bạch tạng nhá.
 
@@


tần số kiểu gen aa trong quần thể người là 0.01. -->qa= (căn)0,01 =0,1
-->P(A)=1-0,1=0,9
Xác suất sinh con bạch tạng của cặp vợ chồng này:
[2pq/(P^2+2pq)]^2.1/4
=[(0,18/0,99)^2][1/4]=1/121
-->Xác suất cặp vợ chồng bt sinh con bt:
1-1/121=120/121=0,991735
:-S
Sao k có đáp án nhỉ:-S

Bạn có chép đúng đề k đấy?
Xem lại chỗ 100 người thì có 1 người bị bạch tạng hay có 1 người mang gen bạch tạng nhá.
mình cũng giải giống bạn đó mà thấy không có đáp án nên sợ sai không dám trả lời:cry:
 
@@


tần số kiểu gen aa trong quần thể người là 0.01. -->qa= (căn)0,01 =0,1
-->P(A)=1-0,1=0,9
Xác suất sinh con bạch tạng của cặp vợ chồng này:
[2pq/(P^2+2pq)]^2.1/4
=[(0,18/0,99)^2][1/4]=1/121
-->Xác suất cặp vợ chồng bt sinh con bt:
1-1/121=120/121=0,991735
:-S
Sao k có đáp án nhỉ:-S

Bạn có chép đúng đề k đấy?
Xem lại chỗ 100 người thì có 1 người bị bạch tạng hay có 1 người mang gen bạch tạng nhá.

Người ta hỏi xác suất sinh con bt của cặp vợ chồng bình thường mà sao chị lại lấy [2pq/(P^2+2pq)] cái này là xác suất để có gen Aa mà trong khi vợ chồng bình thường thì có thể mang gen Aa, hoặc AA mà chị:cry:
 
Người ta hỏi xác suất sinh con bt của cặp vợ chồng bình thường mà sao chị lại lấy [2pq/(P^2+2pq)] cái này là xác suất để có gen Aa mà trong khi vợ chồng bình thường thì có thể mang gen Aa, hoặc AA mà chị:cry:
xác suất sinh con binh thường của cặp vợ chồng bình thường= 1-xác suất sinh con bất thường của cặp vợ chồng bình thường
 
ở người gen bệnh bạch tạng nằm trên nst thường, alen trội tương ứng qui định màu da bt. Trong 1 quần thể đang xét khi có 100 người thì có 1 người bị bệnh bạch tạng. 1 cặp vợ chồng màu da bt, xác suất sinh con bt của họ là bao nhiêu?
A. 0.0075% b. 99.9925% c. 0.0025% d. 99.9975%
:cry: :please:
d
1- 1/4*(0,01)^2=0.999975=99.9975%
 
Bạn
ghi rõ
cách làm được không!!
xác suất sinh con binh thường của cặp vợ chồng bình thường= 1-xác suất sinh con bất thường của cặp vợ chồng bình thường
sác xuất để vợ và chồng mang kiểu ghen Aa (do hai người này bình thường nhưng sinh con bị bệnh) là: (1/100)^2 ( đề cho)
sác xuất sinh con bị bệnh khi họ có KG Aa là 1/4
Sx = 1- 1/4*(1/100)^2
 
xác suất sinh con binh thường của cặp vợ chồng bình thường= 1-xác suất sinh con bất thường của cặp vợ chồng bình thường
sác xuất để vợ và chồng mang kiểu ghen Aa (do hai người này bình thường nhưng sinh con bị bệnh) là: (1/100)^2 ( đề cho)
sác xuất sinh con bị bệnh khi họ có KG Aa là 1/4
Sx = 1- 1/4*(1/100)^2
Nhầm nhọt.
Cặp vợ chồng bình thường thì không tính nguwofi bạch tạng nên. Vậy người Aa trong số người bình thường là [2pq/(p^2+2pq)].
aa= 1/100 nên q= 0.1, p = 0.9
Vậy tỉ lệ Aa trong tông số ngườibình thường là 0.18/0.99=
Vậy sác xuất sinh con bình thường = (0,18/0,99)*(0,18/0,99) * (3/4) =
 
ở người gen bệnh bạch tạng nằm trên NST thường, alen trội tương ứng qui định màu da bt. trong 1 quần thể đang xét khi có 100 người thì có 1 người bị bệnh bạch tạng. 1 cặp vợ chồng màu da bt, xác suất sinh con bt của họ là bao nhiêu?
A. 0.0075% B. 99.9925% C. 0.0025% D. 99.9975%
:cry: :please:
bạn xem lại đề nha chổ đó phải là " một người mang gen bạch tạng" ms có KQ
 
mang gen bạch tạng thì cả Aa và aa đều được chứ

Uhm mình thấy nếu là bệnh thì sẽ nói luôn là bị bệnh, còn mang gen thường nói thể dị hợp chứ nhỉ. Cá thể đó chỉ mang gen thôi chứ không biểu hiện ra kiểu hình nên mới gọi như vậy.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top