What's new

cần tài liệu chuyên sâu về sự phát triển Phôi ở TV

lephucobra

New member
tình hình là em đang cần gấp tài liệu để làm tiểu luận môn SH phát triển cá thể TV , vì em đang học cao học nên tài liệu chuyên sâu tìm cũng khó.
cả nhà giúp em với nha !
mail của em là le.tanphu0704@gmail.com
thanks cả nhà nhiều !!! :welcome:
 

Facebook

Top