What's new

help: e cần tài liệu về di truyền học ung thư có ai có k ạ

e cần gấp lắm mà tìm gg k thấy, toàn linh tinh vs tiếng chuyên ngành e chịu thua luôn
e có file PDF quyển ''concepts of genetics 2nd'' của RJ.Brooker - McGrawHill, ông thầy gửi cho bắt dịch, kêu là có 1 chương nói về di truyền học ung thư mà e dịch tiêu đề mấy chương chả thấy nói gì liên quan cả, có ace nào pro tiếng anh tìm + dịch hộ e cái chương đó với ạ :(((((:)please:
 

Facebook

Top