Di truyền liên kết gen

leemete

Senior Member
Cho cây hoa đỏ quả tròn tự thụ phấn, người ta thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình phân li: 510 cây hoa đỏ, quả tròn: 240 cây hoa đỏ, quả dài: 242 cây hoa trắng, quả tròn: 10 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả của phép lai này, kết luận nào được rút ra là đúng:

A. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn cùng thuộc 1 NST
B. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả dài cùng thuộc 1 NST
C. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết không hoàn toàn
D. Alen qui định màu hoa đỏ và alen qui định quả tròn liên kết hoàn toàn

Đáp án: B
Mong các bạn giải thích giúp
 
Tỷ lệ phân ly tương đương là 51% : 24% : 24% : 1% vậy suy ra kết quả của HVG => gen quy đinh màu sắc và gen quy định hình dạng quả cùng nằm trên 1 NST
Mặt khác hoa trắn - dài là hai tính trạng lặn chiếm 1% ta có
ab/ab = 1% suy ra có thể có hai trường hợp
Trường hợp 1 HVG cả hai bên tần số như nhau => ab = 10% => HVG tần số f = 20% kiểu gen là Ab/aB
Trường hợp 2.
1% ab/ab = 2% ab x 50% ab => 1 cơ thể HVG với tần số f = 4% và kiểu gen Ab/aB cơ thể kia LKG hoàn toàn kiểu gen AB/ab
Như vậy nếu chọn C thì chưa đầy đủ vì vậy chỉ có thể kết luận các gen cùng nằm trên một NST (B)
Ngoài ra còn có nhiều trường hợp khác dạng HVG cả hai bên với tần số không bằng nhau dạng 1% ab/ab = x ab * y ab:twisted:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top