What's new

Cách li địa lý, cách li khoảng cách

leemete

Member
Cho mình hỏi sự khác nhau giũa cách li địa lý và cách ly khoảng cách???
Có phải:
Cách ly địa lý là khoảng cách xa còn cách li khoảng cách lả khoảng cách gần???

Vd:
Ở một loài thực vật giao phấn,các hạt phấn của quần thể 1 không theo gió hay nhờ động vật thụ phấn cho các cây của quần thể 2 được.Đây là dạng cách ly nào:
A-Cách ly trước hợp tử
B-Cách ly khoảng cách
C-Cách ly địa lý
D-Giao phối không ngẫu nhiên
 
theo mình nghĩ, đây là theo mình nghĩ nha:
cách li địa lí là cách li do vật cản địa lí mà sinh vật từ đó có sự cách li trong việc sinh sản do ko thể giao phối với nhau vì bị ngăn cản.
còn cách li khoảng cách thì các sinh vật không bị cách li do rào cản địa lí, nhưng không thụ tinh được với nhau do không có điều kiện thuận lợi. thấy cái ví dụ của bạn thì có lẽ loại cách li khoảng cách chỉ xảy ra với các loài thực vật thôi nhỉ?
 

motcait

Member
hihi, bây giờ thì mình biết thế này:
-- Cách ly địa lý: ngăn cản bởi dãi đất liền đối với sinh vật dưới nước và trên cạn.
-- Cách ly không gian(theo sgk 12 là địa lý) là ngăn cản bởi các chướng ngại địa lý: biển sông ao hồ...đối với sv trên cạn.
-- Cách ly khoảng cách: Trong cùng loài các quần thể ngăn cách bởi khoảng cách lớn hơn tầm hoạt động kiếm ăn và GP của cá thể trong loài.Vd như câu trên ^^
Sinh triết lý qúa!!!! hèn gì sgk sai hoài ~~!
 

Similar threads

Facebook

Top