What's new

Cách điều chỉnh độ Brix trong dịch đường

lê dung

Member
Cho mình hỏi cách điều chỉnh độ Brix trong dịch đường ( ví dụ như là có nồng độ ban đầu, muốn giảm xuống nồng độ thấp hơn chẳng hạn) , ai có tài liệu hay công thức không ạ, cho mình xin với. Mình đang cần rất gấp.(y)
 

Facebook

Top