What's new

Cho mình hỏi cách điều chỉnh độ Bx trong dịch đường

lê dung

Member
Cho mình hỏi cách điều chỉnh độ Bx trong dịch đường ( ví dụ như là có nồng độ ban đầu, muốn giảm xuống nồng độ thấp hơn chẳng hạn) , ai có tài liệu hay công thức không ạ, cho mình xin với.
 

lê dung

Member
Dịch đường này là dịch mạch nha dùng để pha môi trường nên cần nồng độ chuẩn, xin nhờ mọi người giúp giùm. Mình rất cám ơn!
 

Facebook

Top