Di truyền liên kết giới tính

leemete

Senior Member
1/Lai ruồi giấm mắt đỏ, cánh bình thường với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ được F1 đồng loạt mắt đỏ,cánh bình thường. Tạp giao F1 với nhau được F2 như sau:
- Trong ống nghiệm I: 75% mắt đỏ,cánh bình thường; 25% mắt trắng, cánh xẻ
- Trong ống nghiệm II: 70% mắt đỏ,cánh bình thường; 5% mắt đỏ,cánh xẻ; 20% mắt trắng, cánh xẻ ; 5% mắt trắng, cánh bình thường

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng mắt trắng chỉ xuất hiện ở ruồi giấm đực

a. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp.
b. Viết các kiểu gen và kiểu bình có thể có trong quần thể ruồi lưỡng bội về 2 cặp tính trạng nêu trên.
c. Hãy xác định các kiểu gen có thể có trong tinh trùng của ruồi giấm khi trong giảm phân ở ruồi đực xẩy ra đột biến dị bội ở cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top