What's new

Vấn Đề Nuôi Tế Bào Động Vât?

Em có một vài vấn đề nhỏ nhưng không biết đăng ở đâu nên đăng tạm chỗ này á, BQT thông cảm cho em nhé!

Các bạn có tài liệu về nuôi cấy tế bào động vật thì cho mình xin với? Tiếng Anh cũng được nữa vì đang rất gấp...:eek:
 

Facebook

Top