What's new

Các vấn đề trong nuôi cấy tế bào động vật

Vì sao một số tế bào động vật khi nuôi cấy nhân tạo, ngoài việc cần các chất dinh dưỡng trong môi trường nuôi cấy để tồn tại và phát triển, các tế bào còn cần "bề mặt cứng" hay còn gọi là chỗ bám, giá đỡ ????
Anh/Chị nào biết thì trả lời giúp em! Em xin cảm ơn


Everything is relative, also love!
 
Bạn có thể đọc nhiều về cơ chế phân tử trong sách tế bào. Nhưng để lý giải cho dễ hiểu có thể hình dung là trong cơ thể, các tế bào bình thường đã được "nuôi dạy" để chỉ có thể phát triển khi "tiếp xúc" với các tế bào khác. Những tế bào không tiếp xúc mà vẫn phát triển được là tế bào ung thư hoặc tế bào máu. Theo đó khi nuôi trong bình nuôi, các tế bào bình thường đã được "nuôi dạy" cần phải bám mới phát triển được. Có hai cách giải thích cho việc bám trong bình nuôi:
+ Tế bào bám có diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường lớn, nhận được nhiều yếu tố kích thích tăng trưởng hơn
+ Tế bào không bám thường phát triển các lông mao. Các lông mao này phá vỡ sự phân bố của các cấu trúc thụ thể cho các yếu tố kích thích tăng trưởng, khiến cho tế bào không nhận được đủ các yếu tố này và dẫn đến apoptosis.

anchor1.gif


Tế bào không bám phát triển lông mao, che khuất các thụ thể cho các tác nhân kích thích tăng trưởng

Nguồn (http://www.bms.ed.ac.uk/research/others/smaciver/Cell biol.topics/anchorage_dependence_of_growth.htm)
 

Facebook

Top