giải hộ em bài tập phức tạp về phần DT tế bào

tsunami

Junior Member
Ở một loài tế bào sinh dục 2n thuẹc hiện sự nguyên phân liên tiếp một số lần, đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để hình thành nên 4826 NST đơn mới. Các tế bào con sinh ra từ lần nguyên phân cuối cùng đều giảm nhiễm bình thường cho 256 tinh trùng chưa nhiễm sắc thể giới tinh Y.
a. Bộ NST lưỡng bội của loài? Số lần nguyên phân liên tiếp của TB sinh dục 2n đầu tiên?
b.Nếu có 3 tinh trùng đựoc thụ tinh với 3 trứng khác nhau tạo ra các hợp tử thì có bao nhiêu cromatit trong các tế bào sinh dục cái sinh ra các trứng đó, vào lúc mà các TB bắt đầu thực hiện sự phân bào giảm nhiễm? Các hợp tử vừa được hình thành có bao nhiêu NST đơn?
c. Giả thiết rằng sự giảm phân xảy ra trong các TBSD của cá thể cái, mỗi cặp tương đồng đều gồm 2 nhiễm sắc thể cấu trúc khác nhau, mỗi cặp NST tương đồng đều gồm 2 NST cấu trúc khác nhau, sự trao đổi đoạn chỉ xảy ra 1 cặp NST thường, sự đột biến dị bội chỉ xảy ra ở cặp NST giới tính, Khả năng cá thể cái có thể cho bao nhiêu loại trứng?

Mong anh/chị giải giúp, em bó tay:botay:
Rất cảm ơn anh/chị (y)(y)
 
a. Số lượng tinh trùng X bằng số lượng tinh trùng Y
Vậy nên ta có số tinh trùng hình thành: 256 + 256 = 512
Số tế bào con sinh ra sau các lần nguyên phân là: 512 : 4 = 128 = 2^7 => số lần nguyên phân là 7.
b. bộ nhiễm sắc thể của loài là: 2n = 4826 : (2^7 - 1) = 38
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,653
Messages
71,558
Members
56,298
Latest member
elainewynn
Back
Top