các anh chị giải hộ em bài tập này với ạ! cần gấp

ghett0

Junior Member
nhờ các anh các chị thương tình giải hộ em BT này với ạ! năm nay em mới lên lớp 9 nên mọi người nếu có thể thì giải theo cách cấp 2 hộ em nhá (y)(y)(y):mrgreen:
1. một phân tử mRNA có số ribonucleotit loại C là 360, chiếm 20% tổng số ribonucleotit của phân tử.
a, tìm số Nu của gen đã tổng hợp nên mRNA đó
b, trên phân tử RNAm có G - C = 180 ribonucleotit, A - U = 450. tìm số ribonucleotit từng loại của RNA
c, tính tỉ lệ % từng loại Nu của gen

2, một gen có tích % giữa G với 1 loại Nu khác bằng 5,25%. Trên RNA thông tin được tổng hợp từ gen này có A= 40%, C= 18%
a, hãy xác định tỉ lệ % từng loại Nu của gen
b, tính tỉ lệ % từng loại ribonucleotit của RNA
c, nếu RNA thông tin chứa 2399 liên kết hóa trị Đ- P thì:
-số lượng từng loại ribonucleotit của RNA là bao nhiêu?
-số lượng từng loại Nu của gen là bao nhiêu?
 
nhờ các anh các chị thương tình giải hộ em BT này với ạ! năm nay em mới lên lớp 9 nên mọi người nếu có thể thì giải theo cách cấp 2 hộ em nhá (y)(y)(y):mrgreen:
1. một phân tử mRNA có số ribonucleotit loại C là 360, chiếm 20% tổng số ribonucleotit của phân tử.
a, tìm số Nu của gen đã tổng hợp nên mRNA đó
b, trên phân tử RNAm có G - C = 180 ribonucleotit, A - U = 450. tìm số ribonucleotit từng loại của RNA
c, tính tỉ lệ % từng loại Nu của gen

2, một gen có tích % giữa G với 1 loại Nu khác bằng 5,25%. Trên RNA thông tin được tổng hợp từ gen này có A= 40%, C= 18%
a, hãy xác định tỉ lệ % từng loại Nu của gen
b, tính tỉ lệ % từng loại ribonucleotit của RNA
c, nếu RNA thông tin chứa 2399 liên kết hóa trị Đ- P thì:
-số lượng từng loại ribonucleotit của RNA là bao nhiêu?
-số lượng từng loại Nu của gen là bao nhiêu?


Bài 1 nhé:
a) Vì c = 360 rNu nên ta có số rNu của ARN là:
(360 x 100): 20 = 1800 (rNu)
Số Nu của gen là: 1800 x 2 = 3600 (Nu)
b) Trên phân tử mARN có G - C = 180
G = C + 180 = 360 + 180 = 540 (rNu)
Lại có G + C + A + U = 1800
540 + 360 + A + U = 1800
A + U = 900
mà A - U = 450 nên A = 675 (rNu), U = 225 (rNu)
c) Dựa vào nguyên tắc bổ sung, ta có
rA = T1 = A2 = 675; rU = A1 = T2 = 225; rG = C1 = G2 = 540; rC = G1 = C2 = 360.
A(gen) = T = A1 + A2 = 225 = 675 = 900 (Nu)
G (gen)= x = G1 + G2 = 540 + 360 = 900(Nu)
bài 2, đợi chị phải tìm máy tính đã nhé! hi..:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top