sau đây là một số bài tập sinh em nhờ các bác giải hộ:D

thaibinh96dn

Senior Member
1)Trong một lứa đẻ của một cặp cá, người ta thu đc 500 BABY cá. Biết rằng tỉ lệ
nở của trứng thụ tinh là 20%. Tổng số NST đơn có trong các tế bào trứng đc cá cái phóng thích ra ngoài là 13.10^5. Hãy xác định bộ NST 2n ò loài cá trên?
2)Một xí nghiệp vịt giông in 1 lần ra lò đã thu đc 10800 vịt con giốg Anh Đào. Nhữg kiểm tra sinh học cho bik rằg khả năng thụ tinh of them 100%, đàn vịt đc xác định là hoàn toàn khỏe mạnh & tỉ lệ nở so vs số trứng có phôi là 90%. Hãy xác định:
A>Số lượng tế bào sinh tinh & sinh trứng để tạo nên đàn vịt này
B>Số lượng NSt bị tiêu biến trong các thể định hướng .(2n=80)
3)Có 3 TB sdsk of 3 loài A, B, C khi wa giảm phân đẻ hình thành giao tử, nếu tính số kiểu giao tử có thể có of mỗi tế bào theo bộ NST 2n thì người ta thấy có tông số các kiểu giao tử of 3 TB là 336, bik rằg số kiểu giao tử loài b gấp 4 lần loài A và bằng 1/4 loài C. Hãy tìm bộ NST 2n of mỗi loài
:mrgreen:
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top