What's new

sự thay đổi pH của MT sau khi khử trùng

trangcnsh

Member
[ về pH môi trường sau khi hấp khử trùng]
Xin chào mọi người,
Mình muốn hỏi. Khi làm môi trường nuôi cấy, sau quá trình hấp khử trùng thì pH môi trường nuôi cấy sẽ thay đổi như thế nào so với pH đã chuẩn trước đó ạ?
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều..
 

Facebook

Top