What's new

Cần thông tin về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về đề tàii thủy phân bbax mía thu dịch đường sản xuất thức ăn chao gia súc ( prtein đơn bào)

Chào anh chị !
Em đang làm về đề tài thủy phân bã mía thu dịch đường sản xuất thức ăn gia súc ( protein đơn bào từ sinh khối nấm men ) Đề tài này cũng khá lâu rồi nhưng em chưa tìm được thông tin chính xác về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước để hoàn thiện bài báo cáo. Mong anh chị và các bạn giúp đỡ. Thanks !
 

Facebook

Top