What's new

Tôi cần thông tin về Vi sinh vật hữu hiệu EM

ngamoue411

New member
Hiện nay tôi đang tìm hiểu một số tài liệu về chế phẩm EM, có bạn nào biết:
- Quy trình làm chế phẩm EM, bokashi.
- Các tài liệu liên quan.

Có bạn nào biết ở đâu có dạy chuyên sâu về cái này chỉ mình với, mình cám ơn nhiều.

Có gì liên lạc qua email cho mình nhé: lengaqb@gmail.com:)
 

Facebook

Top