What's new

có 1 bài tập cần giải gấp!

e hèm, bạn Cường gì đó thi chuyên Sinh LHP ah:d:)
Bạn có thể làm nhiều cách, đây là 1 cách năm ngoái mình làm:
a/Gọi k là số lần NP của hợp tử 1 ( k>0)
=> số lần NP của hợp tử 2 là 2k
Theo đề bài ta có :
2n.(2^k -1 + 2^2k -1)= 612
<=> 2^k+2^2k= 20
Tới đây bạn có thể làm cách 1 là dùng bảng để loại suy
Cách 2: Đặt 2^k =t
=> t+ t^2 - 20 = 0 <=> nhận nghiệm t= 4
=> 2^k =4 => k= 2
Vậy hợp tử 1 NP 2 lần, hợp tử 2 NP 4 lần
Hy vọng cách này bạn dễ hiểu
b/ Ở kì giữa NP, tế bào có 34 NST => 2n=4=> n=17
Số loại giao tử tối đa = 2^n =2^17
Nói rõ hơn 1 chút: Ví dụ 1 loài có 2n=8 có KG: AaBbDdHh ( 4 cặp tương đồng )
Loài này có 4 cặp dị hợp về KG, nên số giao tử tối đa tạo ra sẽ là 2^4= 16
giao tử ( khác nhau về nguồn gốc NST).Tương tự bạn xem ở đề bài , n= 17 sẽ có 17 cặp tương đồng,số giao tử khác nhau tối đa sẽ là 2^17
Lưu ý:Số giao tử đạt tối đa khi tất cả các cặp gen nằm trên NST đều là dị hợp, tuân thủ theo qui luật phân li độc lập của Menđen,không có liên kết gen, hoán vị gen( 1 gen nằm trên 1 NST).
c/ Còn số hợp tử thì đơn giản thôi, nhân số giao tử lại:
Số hợp tử tối đa qua thụ tinh = 2^n . 2^n = 2^2n = 2^34:D
( Khi tất cả các giao tử đều có khả năng tham gia thụ tinh. Do đó bài này chỉ mang tính lý thuyết, thực tế chuyện này không xảy ra ) :mrgreen:
 
cái này là đề năm ngoái còn đề năm nay em thi thì lạ và móc méo hơn nhìu, nó là cái dạng đột biến thể đa bội, đã vậy còn mới toanh, em chưa từng lam qua nữa!
 
Anh chưa xem đề năm nay, có gì em post lên thử :D
Đề lạ là từ năm ngoái rồi em, do có người mới lên ở Sở Giáo Dục, đổi mới toàn bộ phương thức đề thi, theo đó điểm lý thuyết : bài tập ngang nhau chứ không nặng lý thuyết như trước nữa:)
 

Facebook

Top