What's new

Giải giúp các bài qui luật di truyền tổng hợp

1/ Cho cây ngô F1 tự thụ phấn được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 hạt phấn dài,màu vàng: 4 hạt phấn ngắn, màu trắng: 3 hạt phấn ngắn, màu vàng. Cho biết màu sắc hạt được quy định bởi 1 cặp gen. Xác định KG của F1?
A. Ad/aD Bb B. AD/ad Bb C. Aa BD/bd D. Cả a,b đều đúng

2/ Ở đậu Hà Lan, A: vàng, a: xanh, B:trơn, b:nhăn. Các gen phân ly độc lập
Tứ bội hóa cơ thể lai F1 Aa, sau đó cho chúng tự thụ, có bao nhiêu phép lai (kiểu giao phối)?
A.2 B.3 C.4 D.1

3/ câu này sai đề mình delete, rồi sorry nha

4/ Lai phân tích cá thể F1 được thế hệ lai gồm 21 cây quả tròn hoa tím: 54 cây quả tròn hoa trắng: 129 quả dài hoa tím: 96 quả dài hoa trắng, biết hoa tím trội so với hoa trắng
Xác định KG của F1 và tần số hoán vị gen?

5/P: aaBbddEe x AabbDdee. Bao nhiêu phép lai tương đương?
A.7 B.3 C.8 D.16

6/Khi lai hai thứ thuần chủng cây cao, quả đỏ dài và cây lùn, quả vàng dẹt với nhau được F1. Cho F1 tiệp tục thụ phấn với nhau thu được F2 có tỉ lệ:
54 cây cao, quả đỏ tròn: 42 cây lùn, quả đỏ tròn: 27 cây lùn, quả đỏ dẹt: 27 cây cao, quả đỏ dài: 21 cây lùn, quả đỏ dẹt: 21 cây lùn, quả đỏ dài: 18 cây cao, quả vàng tròn: 14 cây lùn quả vàng tròn: 9 cây cao, quả vàng dẹt: 9 cây cao, quả vàng dài: 7 cây lùn, quả vàng dẹt: 7 cây lùn, quả vàng dài
Xác định KG của P và F1?
 
5/P: aaBbddEe x AabbDdee. Bao nhiêu phép lai tương đương?
A.7 B.3 C.8 D.16
Nếu ta có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được 2^{n-1}-1phép lai tương đương với phép lai gốc.
Trong trường hợp này:2^{4-1}-1=7-->A
 

thelife

Member
1/ Cho cây ngô F1 tự thụ phấn được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 hạt phấn dài,màu vàng: 4 hạt phấn ngắn, màu trắng: 3 hạt phấn ngắn, màu vàng. Cho biết màu sắc hạt được quy định bởi 1 cặp gen. Xác định KG của F1?
A. Ad/aD Bb B. AD/ad Bb C. Aa BD/bd D. Cả a,b đều đúng

dài: ngắn= 9:7->tương tác bổ sung, F1 AaBb
vàng:trắng=3:1->trội lặn hoàn toàn, F1 Dd
(9:7)(3:1)#9:4:3 ->xảy ra lk gen, A(a) hoặc B(b) lk Vs D(d)

vai trò của A, B là như nhau, coi A(a) lk vs D(d)
thu được 16 tổ hợp KH-> lk hoàn toàn
F2 ko có dài trắng: A_B_d-> A ko lk vs d-> A lk vs D
-> F1 AD/ad Bb

vai trò A, B như nhau nên mình nghĩ c cũng đúng
-> d, cả b và c đều đúng:yeah:
 

thelife

Member
2/ Ở đậu Hà Lan, A: vàng, a: xanh, B:trơn, b:nhăn. Các gen phân ly độc lập
Tứ bội hóa cơ thể lai F1 Aa, sau đó cho chúng tự thụ, có bao nhiêu phép lai (kiểu giao phối)?
A.2 B.3 C.4 D.1

3/ Tỉ lệ 1:1:1:1 xuất hiện ở phép lai nào?
A. Ab/aB x aB/ab (tần số f bất kì)
B. AB/ab x aB/ab hoặc Ab/aB x ab/ab (tần số f bất kì)
C. AB/ab x ab/ab hoặc Ab/aB x ab/ab (tần số f bất kì)
D. A,B đều đúng
2, có phải là 1 ko nhỉ, mình nghĩ chắc chỉ có 1 KG nên cũng chỉ có 1 kiểu giao phối

3, lạ nhỉ f bất kì thì làm sao lại luôn ra 1:1:1:1 được nhỉ?:???:
 

thelife

Member
Nếu ta có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được 2^{n-1}-1phép lai tương đương với phép lai gốc.
Trong trường hợp này:2^{4-1}-1=7-->A

ồ chị có công thức hay ghê!!!!
chị chia sẻ cho bọn em 1 số công thức để làm bài tập nữa nha:please:
 
Trả lời câu 2

Mình nghĩ là cặp Aa bị đa bội sẽ thành AAaa, cặp B,b bình thường sẽ có BB,Bb,bb, vậy tổng số KG sẽ là AAaaBB, AAaaBb, AAaabb nên có 3 phép lai tự thụ. Nhưng không biết sao cô mình sửa đáp án là 2, hỏi cô thì nói bài có gài bẫy kêu về xem lại chứ không giải thích. Mong các bạn giúp với
 
Câu 4 có vấn đề nhỉ. dài/tròn = 3/1 mà là phép lai phân tích => Aa,Bb x aa,bb. Vậy có thể xảy ra cả 3 TH tương tác ở đây: bổ trợ hoặc át chế hoặc cộng gộp. Tùy theo từng TH mà ta biết được KG cây tròn,trắng. => Bài dài dòng, dở. Bài này chỉ xài cho thi tự luận. Thi trắc nghiệm phải cho thêm dữ kiện.
 
Câu 6 cũng có vấn đề. Tỉ lệ cao/lùn = 117/139 -> số xấu vô bờ bến. Tính trạng dài/dẹt/tròn = 1/1/2 => tương tác gen F1 x F1: Df/dF x Df/dF. 2 tính trạng kia nữa tổng cộng 4 gen. Bài này dành cho mấy bạn học chuyên làm. Mình thi đại học thôi 3 gen là vừa rồi.
 

dungnguyen.md

New member
Nếu ta có 1 phép lai gốc mà bố và mẹ khác nhau n cặp gen alen thì ta sẽ tìm thêm được 2^{n-1}-1phép lai tương đương với phép lai gốc.
Trong trường hợp này:2^{4-1}-1=7-->A
bạn giải thích giúp công thức được ko.Đầu tiên đổi từng cặp gen 1 thì có 4 phép.Đổi 2 cặp gen 1 thì thêm 4 phép nữa.3 cặp thì quay về đổi 1 cặp.4 cặp thì quay lại cặp ban đầu.Vậy có 8 cách ?
 
Bạn đọc thêm file về phép lai tương đương nha^^
@thelife:đã biết t bao nhiêu tuổi đâu mà xưng chị?;))
 

Facebook

Top