Toán về hoán vị gen, liên kết gen

serry1410

Senior Member
1/ 3000 tế bào sinh giao tử có KG Ab/aB, trong quán trình thực hiện giảm phân, tần số hoán vị gen là 20%. Xác định số tế bào có xảy ra hoán vị gen.
A. 1200
B. 600
C. 400
D 200
2/ F1 dị 3 cặp gen, F1 lai phân tích, Fb thu được: 330 cây KG A-B-D, 326 cây KG aabbdd, 172 cây aabbD- , 176 cây KG A-B-dd, 40 cây KG A-bbD-, 36 cây KG aaB-dd. Xác định trật tự 3 gen trong nhóm gen LK:
A.(ABD)
B.(ADB)
C.(BAD)
D.A,B,C đúng
3/ ở một loài sinh vật, giả thiết mỗi cặp NST tương đồng đều chứa 1 cặp gen dị hợp, khi không có hiện tương trao đổi đoạn giữa các NST và không xảy ra đột biến thì số loại tinh trùng tạo được nhiều nhất là 16. Nếu trong số đó, 1 cặp NST xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm thì số loại tinh trùng tạo được tăng lên bao nhiêu?
A. 32
B. 16
C. 8
D. 64
4/ Ở ruồi giấm, trong quá trình giảm phân tạo giao tử có 1 cặp NST xảy ra trao đổi chéo nhưng không cùng 1 thời điểm. Số loại giao tử có thể được tạo thành.
A. 16
B. 32
C. 64
D. 48
Các bạn giúp mình cách giải 3 câu này với :please:
 
1/ 3000 tế bào sinh giao tử có KG Ab/aB, trong quán trình thực hiện giảm phân, tần số hoán vị gen là 20%. Xác định số tế bào có xảy ra hoán vị gen.
A. 1200
B. 600
C. 400
D 200
%Ab=%aB=40%
%AB=%ab=10% (tấn số hoán vị gen f=20%)
số tế bào xảy ra hoán vị 3000*20%=600
 
1/A.
Một tế bào giảm phân cho ra 4 loại giao tử=> 3000 tb cho 12000 loại
Gọi x là số tb xảy ra trao đổi chéo
=> 2x/12000=0,2=>x=1200 tb
2/A
Trong quá trình giảm phân có trao đổi chéo kép. Thì giao tử nào chiếm tỉ lệ ít nhất sẽ là giao tử mang trao đỏi chéo kép
xét cơ thể 36 cây aaB-dd=40 câyA-bbD-
=>ABD
3/.A
4/C
 
Mình chưa hiểu câu 2 lắm, bạn có thể giảng lại cho mình không? Còn câu 3, 4 cách làm sao vậy, bạn chỉ mình cách làm với, chứ đáp án thì mình có rùi.
 
Câu 2 mình có ý, bữa có lang thang thấy bạn zuz cho công thức tính HVG 3 gen
Trước hết nhìn qua đáp án thấy các gen trội LKG với nhau ( cái này tự luận chắc phải có bước lập luận, bạn có thể từ tỉ lệ kiểu hình gen lặn suy ra) để xác định vị trí các gen cần có tần số hoán vị ít nhất 2 gen được khoảng cách tương đối của chúng
Xét kiểu hình A-B_dd ở đây chỉ có giao tử ABd kết hợp abd ==> Tỉ lệ giao tử ABd là ~ 0,163 ==> f của gen D là 32,6%
Xét kiểu hình A-bbD_ do giao tử AbD kết hợp giao tử abd ===> tỉ lệ giao tử AbD là ~ 0,037 ====> f của gen B là ~ 0,074
===> Gen D cách xa A hơn B ==> Đáp án A
Mong ý kiến mọi người
 
Câu 3, câu 4 mình xũng xin giải thử:)
Câu 3. Khi ko có trao đổi chéo xảy ra có 16 tinh trùng ( chính xác hơn là 16 loại giao tử mới đúng) nên suy ra có 4 cặp NST
Áp dụng công thức số loại giao tử = 2^n .2^ a với n là số cặp NST, a là số trao đổi đoạn ==> Đáp án là 32
Câu 4, do trao đổi đoạn ko đồng thời nên sẽ xảy ra trao đổi 2 lần 2 vị trí phân biệt
Nên vẫn áp dụng công thức trên ==> Đáp án là 64
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,368
Messages
72,272
Members
56,168
Latest member
5jilicomph
Back
Top