bài toán về hidrocacbon no

Kristy

Junior Member
1/ Đốt cháy hoàn toàn 20,4 g hh hai ankan đồng đẳng liên tiếp nhau, cần dùng vừa đủ 51,52 lít khí oxi ở đkc.
a. Tính khối lượng CO2 và H2O sinh ra
b. Tìm CTPT của 2 ankan

2/ Tìm CTPT, viết CTCT của các chất hữu cơ sau:
a. Trong ankan B có 80% về Cacbon theo khối lượng. (C2H6)
b. Đốt cháy hoàn toàn 1,45g một ankan cần dùng hết 3,64 lít khí O2 (đkc). (C4H10)

Giúp mình gấp 2 câu này nhé
Sáng mai đầu giờ mình kiểm tra rồi
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
11,650
Messages
71,544
Members
55,857
Latest member
pdfbamabook22
Back
Top