What's new

Bài tập về giảm phân

girl_tigon_trang

New member
Ba hợp tử cùng một loài lúc chưa nhân đôi số lượng NST đơn trong mỗi tế bào bằng 20. Hợp tử 1 có số đợt nguyên phân bằng 1/4 số đợt nguyên phân của của hợp tử 2. Hợp tử 2 có số đợt nguyên phân liên tiếp bằng 50% số đợt nguyên phân của hợp tử 3. Số NST đơn lúc chưa nhân đôi trong tất cả các tế bào con sinh ra từ 3 hợp tử bằng 5480.
a) Hỏi số đợt nguyên phân liên tiếp của mỗi hợp tử.
b) Số lượng NST đơn được tạp ra từ nguyên liệu môi trường tế bào đã cung cấp cho mỗi hợp tử để nguyên phân là bao nhiêu?

các anh chị giúp em với em không làm được mà thứ 5 kiểm tra rồi.
:cry::cry:
:cry:
 
2n=20
Gọi số lần phân bào của hợp tử 1 là x -> số lần phân bào của hợp tử 2 và 3 lần lượt là 4x, 8x.
Từ đề bài ta có phương trình:
2n x ( 2^x+ 2^4x+ 2^8x)= 5480
-> 2^x+ 2^4x+ 2^8x = 274
Xét thấy x^9= 512 >274 => 8x max =8
Mặt khác, x lại là số nguyên => 8x= 8 => x=1
a) Vậy số đợt nguyên phân lần lượt là 1, 4, 8
b) Số lần NST môi trường cung cấp thì áp dụng lần lượt theo công thức 2n x (2^k -1) thôi là ok ^^
 
Bài này làm mình liên tưởng đến đề thi dự phòng của Vĩnh Phúc năn 2010-2011:
Nguyên văn bởi canhcutndk16a.
Theo dõi 3 TB sinh dưỡng của 1 loài cùng đang nguyên phân. Sau 30 phút, cả 3 TB đã hoàn tất một sốchu kì, người ta thấy rằng: TB A có s[s đợt nguyênn phân bằng 1/2 số đợt nguyên phân của TB B, số TB con củat TB C bằng tích của số TB A và TB B, nguyên lệu mà mt cung cấp cho cả 3 TB qua các đợt nguyên phân trên tương đương số NST đơn gấp 11 lần số NST giới tính X có trong TB C.
Xác định bộ NST 2n của loaif sinh vật trê, biết số NST trong giao tử nhỏ hơn tổng số TB con của A và C, lớn hơn số Tb con của TB B
71.gif

Giải:
Gọi số đợt nguyên phân của TB a là x, x thuộc N* =>số TB con sinh ra từ A là
latex.php
, sinh ra từ B là
latex.php
và từ C là
latex.php
suyra.gif
latex.php

TH1: sinh vật thuộc giới dị giao tử chỉ chứa 1 NSTgt X
suyra.gif
latex.php

Đặt [TEX]2^x=t , t Thuụoc N*
suyra.gif
latex.php

latex.php
latex.php

suyra.gif

latex.php

latex.php
suyra.gif
latex.php
màt thuộc N*
=> t=1
latex.php
suyra.gif
latex.php
=> x=0-> loại
TH2: sinh vật thuộc giới đồng giao tử chứa 2 NST gt X
suyra.gif
latex.php

suyra.gif
]
latex.php
suyra.gif
latex.php
suyra.gif

latex.php
=> t=1(loại) hoặc t=2
latex.php
Khi x=1 thì n=8=> 2n=16
( n=8 thoả mãn 2<n<8+2=10)
 

kimngan

Member
ban pthoanganh_090695 ơi. bạn có thể giải thích rõ hơn về những con số : Vì sao “từ -> 2^x+ 2^4x+ 2^8x = 274” ta có thể
Xét thấy x^9512 >274 => 8x max =8”, con số x^9512 này ở đâu ra vậy. Bạn chỉ giúp nhé.:???:

 
ban pthoanganh_090695 ơi. bạn có thể giải thích rõ hơn về những con số : Vì sao “từ -> 2^x+ 2^4x+ 2^8x = 274” ta có thể
Xét thấy x^9512 >274 => 8x max =8”, con số x^9512 này ở đâu ra vậy. Bạn chỉ giúp nhé.:???:

Uh, ko hiểu cách làm của pthoanganh_090695 cho lém :)
Mình làm thế này, mong là dễ hiểu hơn:
Gọi số lần phân bào của hợp tử 1 là x -> số lần phân bào của hợp tử 2 và 3 lần lượt là 4x, 8x.
Từ đề bài ta có phương trình:
2n x ( 2^x+ 2^4x+ 2^8x)= 5480
=> 2^x+ 2^4x+ 2^8x = 274
Đặt 2^x=t
=> t^8 + t^4 + t - 274=0
Giải ra chỉ có 1 nghiệm t =2 là thoả mãn ( tự giải nhé ^^)
=> 2^x = 2 => x=1
=> số đợt nguyên phân lần lượt là 1, 4, 8:mrgreen:
 
ban pthoanganh_090695 ơi. bạn có thể giải thích rõ hơn về những con số : Vì sao “từ -> 2^x+ 2^4x+ 2^8x = 274” ta có thể
Xét thấy x^9512 >274 => 8x max =8”, con số x^9512 này ở đâu ra vậy. Bạn chỉ giúp nhé.:???:


À, sr bạn, mình thiếu dấu =. Xét thấy 2^9= 512> 274, vì x thuộc N nên 8x max =8 => x=1
Đây là phương pháp chặn đại số mà ^^.
 

girl_tigon_trang

New member
quá ngày nộp bài rồi. và em không làm được. nhưng em vẫn được 7 điểm vì làm được những bài khác. nhưng dù sao cũng cảm ơn các anh chị đã giải giúp em.bài này giải ra có vẻ dể hiểu.
 

kimngan

Member
Đề :
cho 1 tế bào 2n=8 nguyên phân liên tiếp 1 số lần thu được 1024 nhiễm sắc thể đơn ở tế bào con.
a) tính số nhiễm sắc thể do môi trường cung cấp, số lần nguyên phân.
b) nếu tất là 50% cho cả 2 giới thì hãy xác định số nhiễm sắc thể bị tiêu biến.
Bạn huonggiang gải
GiẢI :
a) – Số lần nguyên phân = 2^x . 2n = 1024 => 2^x = 1024/8 = 128
=> 2^x = 2^7 . Vậy số lần nguyên phân là x=7
- Số NST mt cung cấp = (2^x – 1). 2n = (2^7 – 1).8 = 1016 NST
b) TH1 : Nếu tb ban đầu là tế bào sinh tinh thì tổng số giao tử đực tạo ra là 128.4 = 512 giao tử.
TH 2 : Nếu tb ban đầu là tb sinh trứng thì tổng số trứng tạo ra ( giao tử cái)= 128 giao tử.
c) TH1 : Số NST bị tiêu biến là (512.50%). 4 = 1024 NST.
TH2 :
Tính số NST bị tiêu biến = số NST trong các thể định hướng tạo ra và số NST trong 50% trứng không được thụ tinh.
- Số NST trong các thể định hướng = 128. 3 . 4 = 1536 NST
- Số NST trong 50% trứng không được thụ tinh = (128.50%).4 = 256.
=> Vậy số NST bị tiêu biến cần tính là 1536 + 256 = 1792 NST

Bạn JasonMraz giải :
C ) theo mình cậu sai TH1 thì phải. Vì nếu mà có 50% 512 tinh trùng thụ tinh = 256 > số TB trứng tạo thành. Vì vậy, hiệu suất lúc này vẫn là 100%
nên tớ nghĩ nên xét TH 2 thui và cộng thêm số tinh trung ko đc thụ tinh nữa. Lúc này sẽ bằng 1536 NST đinh hướng + 256 NST trong trứng ko đc thụ tinh + 1792 NST của giao tử đực ko đc thụ tinh => sẽ có 3584 NST bị tiêu biến
Em đọc nhưng chưa hiểu được, hình như người thứ hai đúng hơn thì phải, anh( chị) chimcanhcut và các anh chị hãy giải thích giùm với.
 
Đề :
cho 1 tế bào 2n=8 nguyên phân liên tiếp 1 số lần thu được 1024 nhiễm sắc thể đơn ở tế bào con.
a) tính số nhiễm sắc thể do môi trường cung cấp, số lần nguyên phân.
b) nếu tất là 50% cho cả 2 giới thì hãy xác định số nhiễm sắc thể bị tiêu biến.
.
– Số lần nguyên phân = 2^x . 2n = 1024
1024 ở đây là số NST có trong cacs TB con chứ có phải là số lần NP đâu?:mrgreen:
Giải lại bài này:
a/ Số TB con được sinh ra=1024/8=128 TB
=> 2^x=128 => x=7
=> TB ban đầu đã NP 7 lần lt:)
Số NST do mt cung cấp = 1016 NST
b/ Nếu TB ban đầu là TB sinh tinh
=> Số tinh trùng tạo thành= 128.4=512,
hiệu suất 50%=> có 256 tinh trùng thụ tinh vs trứng tạo hợp tử
=> số NST tiêu biến =256.4=1024 (1)
Số htử=số TB sinh tinh tham gia trực tiếp thụ tinh = số trứng tham gia trực tiếp thụ tinh= 256
=> số trứng hình thành=256:50%=512
- Số NST trong các thể định hướng = 512. 3 . 4 = 6144 NST (2)
=> số NST trong các TB trứng không đưcợ thụ tinh=(512-256).4= 1024(3)
(1) (2)(3)=> tổng NST tiêu biến=6144+1024+1024=8192, số to nhỉ :p
Nếu tb ban đaùa là tb sinh trứng--> giải tương tự :mrgreen:Mà cánh cụt là XX đấy nhé:)
 

9Dragons

New member
Tiện thể em xin hỏi luôn mấy bài nhé: :D

1. Xác định sỗ NST mội trường cung cấp khi:
a, 300 TB sinh trứng của thỏ (2n=44) giảm phân tạo giao tử
b, 4 TBSD sơ khai của thỏ nguyên phân 3 đợt. Tất cả các TB con tạo ra đều giảm phân tạo giao tử.

2. 1 hợp tử 1 loài sinh vật sau 4 đợt nguyên phân liên tiếp MT cung cấp = 1x170 NST đơn.
a, Tìm bộ NST 2n của loài
b, Loài đó phát sinh giao thử mấy loại tinh trùng + trứng ?
c, Số tổ hợp NST khác nhau

Và có ai biết công thức này chỉ cho em luôn nhé:
- Sau nguyên phân từ 1 TB mẹ hình thành 2 TB 2n. Gọi k là số đợt phân bào ---> Số TB chứa NST mới hoàn toàn là ???

Mọi người giúp với em đang cần gấp để thi đội tuyển. Cảm ơn nhiều!
 
Tiện thể em xin hỏi luôn mấy bài nhé: :D

1. Xác định sỗ NST mội trường cung cấp khi:
a, 300 TB sinh trứng của thỏ (2n=44) giảm phân tạo giao tử
b, 4 TBSD sơ khai của thỏ nguyên phân 3 đợt. Tất cả các TB con tạo ra đều giảm phân tạo giao tử.

2. 1 hợp tử 1 loài sinh vật sau 4 đợt nguyên phân liên tiếp MT cung cấp = 1x170 NST đơn.
a, Tìm bộ NST 2n của loài
b, Loài đó phát sinh giao thử mấy loại tinh trùng + trứng ?
c, Số tổ hợp NST khác nhau

Và có ai biết công thức này chỉ cho em luôn nhé:
- Sau nguyên phân từ 1 TB mẹ hình thành 2 TB 2n. Gọi k là số đợt phân bào ---> Số TB chứa NST mới hoàn toàn là ???

Mọi người giúp với em đang cần gấp để thi đội tuyển. Cảm ơn nhiều!
Những dạng bài này chỉ cần áp dụng công thức+ suy luận một tí là sẽ ra:mrgreen:Em tham khảo ở đây nhé:http://www.sinhhocvietnam.com/forum/showthread.php?t=8093
 

Ánh Linh

New member
mọi người ơi giúp với ....
trong buồng trứng của một loài côn trùng , tại vùng chín , ở kì giữa của lần phân bào I trên mặt phẳng xích đạo của mỗi tế bào sinh trứng người ta đếm dược 32 sợi cromatit . có 75% số tế bào trúng thụ tinh có kết quả . các hợp tử được tạo thành đều phân chia 3 lần liên tiếp và có 768 NST đơn trong các tế bào con .
a. XĐ bộ NST lưỡng bội , đơn bội của loài
b. XĐ số tb trứng có trong buồng trứng ?
 

Similar threads

Facebook

Top