quần thể ngẫu phối

quocdo

Senior Member
1> Gen I có 3 alen,gen II có 4 alen , cả 2 gen đều nằm trên NST thường. Quần thể ngẫu phối có bao nhiêu kiểu gen dị hợp về cả 2 gen trên?
Đáp án : 18 hướng dẫn giúp mình:hoanho:
2> Một gen có 2 alen, ở thế hệ xuất phát, tần số alen A=0,2; a=0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể là:
A. 0,186 B. 0,146 C. 0,16 D. 0,284
đáp án đề là : C hương dẫn cho mình luôn nhé
 
2> Một gen có 2 alen, ở thế hệ xuất phát, tần số alen A=0,2; a=0,8. Sau 5 thế hệ chọn lọc loại bỏ hoàn toàn kiểu hình lặn ra khỏi quần thể thì tần số alen a trong quần thể là:
A. 0,186 B. 0,146 C. 0,16 D. 0,284
công thức tính tần số alen a sau n thế hệ:
qn=q ban đầu/(1+n*q ban đầu) = 0,8/(1+5*0,8)=0,16
-->Đáp án C
 
Câu 1
gen 1 có n*(n + 1)/2
n là số alen
=> có 6 kiểu gen trong đó có 3 kiểu đồng hợp, 3 kiểu dị hợp.
Tương tự với gen 2 có 10 kiểu gen trong đó có 4 kiểu đồng hợp 6 kiểu dị hợp.
Nhân tổ hợp 3x6 =18
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top