chứng minh trong quần thể ngẫu phối....

kurin

Junior Member
chứng minh rằng trong 1 quần thễ ngẫu phối. Nếu như tần số của mỗi alen A và a, giữa 2 phần đực và cái của quần thể là khác nhau đáng kễ thì phải cần đến 2 thế hệ mới có thể xác lập trạng thái cân bằng Hardy - Weinbeg trong điều kiện lý tưởng?
 
Mình nghĩ thì lập bàng ra : ở đực pA=x; qa=1-x; Cái: pA=y;qa=1-y rồi cho đực và cái kết hợp với nhau sẽ ra Tl 3 KG AA: Aa:aa => không cân bằng di truyên ở F1 Ngẫu phối 1 Thế hệ nữa sẽ đc CBDT
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,995
Messages
72,869
Members
45,065
Latest member
Go88aa
Back
Top