What's new

Hỏi địa chỉ để post câu hỏi ở nước ngoài

Một người bạn của tôi nhờ hỏi:

Có ai biết những forum hoặc web nào mà mình có thể post câu hỏi lên ở nước ngoài không? Chủ yếu về lĩnh vực sinh học.

Cám ơn,
 

Facebook

Top