pdn
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • cái bài phả hệ lần đầu gặp luôn @@; khá lạ , ông có tài liệu về phần TĐC 2 điểm trở lên k , t hơi ngại mấy bài như thế
  câu 1. là A; Câu 2: là A ; câu 3.B
  Tớ cũng làm y chang câu . nhưng đáp án thế kia ?? Chả hiểu như thế nào nữa , :d, đề và đáp án tớ thi ngoài đời ở trường chuyên chớ có phải lấy trên mạng đâu :p , chả hiểu đời nữa :p
  3.CLTN có xu hướng làm cho tần số alen trong một quần thể trong một quần thể giao phối biến đổi nhanh nhất khi :
  A. Quần thể đc cách li với các quần thể khác
  B. Tần số của các alen trội và xấp xỉ nhau
  C. Tần số một KG đồng hợp tử trogn quần thể cao
  D. Tần số KG dị hợp trong quần thể cao
  2.Nhân tố nào sau đây nhiều khă năng làm giảm sự đang dạng di truyền của Quần thể rõ rệt hơn cả ?
  A,. Sự di cư( xuất cư ) của các cá thể
  B. Đb gen gây chết
  C. Phiêu bạt di truyền
  D. tái tổ hợp di truyền
  :p
  1.cơ sở khoa học của qui luật phân li của menden là :
  A. Sự phân li đọc lập của các NST tương đồng( dẫn đến sự PLĐL của các gen tương ứng) tạo các loại giao tử và sự tổ hợp của các giao tử trong thụ tinh
  B. Sự PLĐL của các NST tương đồng trong GP và sự tổ hợp lại của các NST trong thụ tinh
  C. Sự tự nhân đôi của các NST ở kì trung gian và sự phân li đồng đều của NST ờ kì sau quá trình GP
  D. Các gen này nằm trên một NST và phân li cùng nhau trong quá trình phân bào
  Câu C chứ nhỉ @@ nghĩa ??
  t cũng định thế nhưng giờ người ta vào face quá :(, muốn giải đáp bài để có kinh nghiệm mà vào diễn đàn thì vắng teo
  anh ơi cho em hỏi bài này đáp ná thế này là sao vậy anh?
  cho ruồi giấm thuần chủng mắt đỏ, cánh nguyên giao phối với ruồi giấm mắt trắng, cánh xẻ thu đc F1 đồng loạt là các ruồi giấm mắt đỏ cánh nguyên. Tiếp tục cho F1 giao phối với nhau, ở F2 thu đc 282 ruồi mắt đỏ, cánh nguyên; 62 ruồi mắt trắng cánh xẻ; 18 đỏ, xẻ và 18 trắng nguyên. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen qui định, các gen lk trên nst giới tính X và có 1 số hợp tử qui định ruồi mắt trắng, cánh xẻ bị chết. Vậy số lượng hợp tử đã bị chết=?

  ĐA: [(282-18-18):3]-62=20
  anh giải kĩ giúp em bài này với ạ, em vừa học nên chưa rõ lắm ạ.
  ở 1 loài thực vật , alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng . Dùngcoosssixin sử lý các hạt của cây lưỡng bội (P), sau đó gieo các hạt này thu được các cây F1 .Chọn ngẫu nhiên hai cây F1 cho giao phấn với nhau, thu được F2 gồm 1190 cây quả đỏ và 108 cây quả vàng. Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến , các cây tứ bội đều cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh. Tính thep lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen F2 là :

  a.1AAA:5AAa:5Aaa:1aaa
  b.1AAA:1AAa:1Aaa:5aaa
  c.5AAA:1AAa:5Aaa:1aaa
  d.1AAA:5AAa:1Aaa:5aaa
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top