What's new

Tổng hợp các bài toán sinh [THPT] hay

dinhhai1308

Member
#1
câu 1:Một gen có chứa 5 đoạn intron, trong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang bộ ba AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Sau quá trình phiên mã từ gen trên, phân tử mARN trải qua quá trình biến đổi, cắt bỏ intron, nối các đoạn exon lại để trở thành mARN trưởng thành. Biết rằng các đoạn exon được lắp ráp lại theo các thứ tự khác nhau sẽ tạo nên các phân tử mARN khác nhau. Tính theo lý thuyết, tối đa có bao nhiêu chuỗi polypeptit khác nhau được tạo ra từ gen trên?
A. 10 loại. B. 120 loại C. 24 loại. D. 60 loại.
câu 2: Trong 100.000 trẻ sơ sinh có 10 em lùn bẩm sinh , trong đó 8 em có bố mẹ và dòng họ bình thường, 2 em có bố hay mẹ lùn. Tính tần số đột biến gen
( biết alen đột biến không xuất hiện đồng thời trong phát sinh giao tử của Bố và Mẹ- )
A.0,004% B.0,008% C.0,04% D.0,08%

:cuta: giải đi nhé :)) các tình yêu
 
Last edited:

Tran_Hoan

Member
câu 2: Trong 100.000 trẻ sơ sinh có 10 em lùn bẩm sinh , trong đó 8 em có bố mẹ và dòng họ bình thường, 2 em có bố hay mẹ lùn. Tính tần số đột biến gen
( biết alen đột biến không xuất hiện đồng thời trong phát sinh giao tử của Bố và Mẹ- )
A.0,004% B.0,008% C.0,04% D.0,08%
Tần số ĐB = 8*100/100.000x2 = 0,004%
:mrgreen:
 

gacon94

Member
câu 1:Một gen có chứa 5 đoạn intron, trong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang bộ ba AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Sau quá trình phiên mã từ gen trên, phân tử mARN trải qua quá trình biến đổi, cắt bỏ intron, nối các đoạn exon lại để trở thành mARN trưởng thành. Biết rằng các đoạn exon được lắp ráp lại theo các thứ tự khác nhau sẽ tạo nên các phân tử mARN khác nhau. Tính theo lý thuyết, tối đa có bao nhiêu chuỗi polypeptit khác nhau được tạo ra từ gen trên?
A. 10 loại. B. 120 loại C. 24 loại. D. 60 loại.


:cuta: giải đi nhé :)) các tình yêu
Có 5 đoạn intron nên phải có 7 đoạn exon! mà đoạn đầu và cuối không đổi nên có 5!=120!:)
Ơ sao lại có 7 đoạn exon nhỉ có 6 thôi! hì vậy là 4!=24? đúng không bạn???? ẩu quá!
 
Last edited:

Facebook

Top