What's new

Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và nhân sơ

hoangyen2k

New member
#1
Câu 1 :Quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực và sinh vật nhân sơ khác nhau về đặc điểm :
A.Số lượng các đơn vị nhân đôi và các enzim tham gia
B. Chiều tổng hợp khác nhau và nguyên tắc nhân đôi
C. Nguyên tắc nhân đôi và thành phần tham gia
D. Số lượng đơn vị nhân đôi và nguyên tắc nhân đôi


Câu 2 : Sự linh hoạt trong các hoạt động chức năng của ADN được đảm bảo bởi :
A. Tính yếu của các liên kết Hidro
B. Tính bền vững của casclieen kết photphodieste .
C. Cấu trúc không gian xoắn kép của ADN
D. Sự đóng vào tháo xoắn của sợi NST
 

Facebook

Top