What's new

Nguyên liệu môi trường quá trình nguyên phân

Lê Trang

Member
Tế bào A có 2n=8 NST nguyên phân 5 lần liên tiếp. Tế bào B có 2n=14 NST nguyên phân 4 lần liên tiếp. Hỏi trong trường hợp nào môi trường nội bào đã cung cấp số lượng NST nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu NST?
Mọi người giải cụ thể giúp mình với nha?? Chỗ này mình không hiểu cho lắm !!??
 

Facebook

Top