What's new

Giải giúp dùm em mấy bài tập !

nhonhanhox

New member
#1
Câu 1: Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép, mà trắng với hoa đơn, màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 42% kép hồng:24%kép trắng: 16% đơn đỏ :9% kép đỏ:8%đơn hồng:1% đơn trắng cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau, màu đỏ là trội so với trắng.
a.Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b.Cho F1 lai phân tích, kết quả thu được của phép lai sẽ như thế nào ?
Câu 2: Cho 3 cặp gen Aa,Bb,Dd, mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên các cặp NST khác nhau.Các gen kí hiệu bằng chữ hoa là trội hoàn toàn so với các gen kí hiệu bằng chữ thường. Không cần viết sơ đồ lai. Hãy xác định:
a.Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBbDd
b.Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBBDd
c.Tỷ lệ loại hợp tử AaBbDd từ phép lai:AaBbDd*aabbDd
e.Tỷ lệ loại kiểu hình aaB-D- từ phép lai: AaBbDD*AaBbDd
Câu 3: Một người làm vườn chọn hạt từ các quả cà chua màu đỏ đem gieo với hy vọng thu được toàn cà chua quả đỏ. Hy vọng bất thành vì nông phẩm thu hoạch có lẫn cà chua quả vàng.
a.Trên cơ sở di truyền học, hãy giải thích vì sao có hiện tượng trên? Viết sơ đồ kiểm chứng.
b.Trình bày phương pháp lai giúp chọn được giống cà chua quả đỏ thuần chủng.
(Giả thuyết rằng, màu sắc ở quả cà chua do 1 cặp gen alen có tương quan trội lặn hoàn toàn quy định).
Cám ơn trước nha ! hehe!
 

CRAZO

Member
Câu 1: Khi lai 2 thứ cây hoa thuần chủng là hoa kép, mà trắng với hoa đơn, màu đỏ được F1 toàn là các cây hoa kép màu hồng. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 42% kép hồng:24%kép trắng: 16% đơn đỏ :9% kép đỏ:8%đơn hồng:1% đơn trắng cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và mọi diễn biến NST trong các tế bào sinh hạt phấn và tế bào sinh noãn đều giống nhau, màu đỏ là trội so với trắng.
a.Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2.
b.Cho F1 lai phân tích, kết quả thu được của phép lai sẽ như thế nào ?
Câu 2: Cho 3 cặp gen Aa,Bb,Dd, mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên các cặp NST khác nhau.Các gen kí hiệu bằng chữ hoa là trội hoàn toàn so với các gen kí hiệu bằng chữ thường. Không cần viết sơ đồ lai. Hãy xác định:
a.Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBbDd
b.Tỷ lệ loại giao tử ABD từ cơ thể có kiểu gen AaBBDd
c.Tỷ lệ loại hợp tử AaBbDd từ phép lai:AaBbDd*aabbDd
e.Tỷ lệ loại kiểu hình aaB-D- từ phép lai: AaBbDD*AaBbDd
Câu 3: Một người làm vườn chọn hạt từ các quả cà chua màu đỏ đem gieo với hy vọng thu được toàn cà chua quả đỏ. Hy vọng bất thành vì nông phẩm thu hoạch có lẫn cà chua quả vàng.
a.Trên cơ sở di truyền học, hãy giải thích vì sao có hiện tượng trên? Viết sơ đồ kiểm chứng.
b.Trình bày phương pháp lai giúp chọn được giống cà chua quả đỏ thuần chủng.
(Giả thuyết rằng, màu sắc ở quả cà chua do 1 cặp gen alen có tương quan trội lặn hoàn toàn quy định).
Cám ơn trước nha ! hehe!
Câu 1:
Tính trạng màu sắc: đỏ: hồng: trắng = 1:2:1
Quy ước AA: đỏ, Aa: hồng aa: trắng
Tính trạng cánh hoa: kép : đơn = 3:1
Quy ước B_kép bb đơn
ta có: (1:2:1) (3:1) khác tỉ lệ bài cho => liên kết gen xảy ra hoán vị gen
P Ab/Ab * aB/aB
F1: Ab/aB * Ab/aB
GF1: Ab = aB = x AB=ab=0.5 - x
ta có: (0.5-x)^2=1% => 0.5-x=0.1 =>f=0.1*2=0.2=20%
Phần b lai phân tích bạn tự làm nhé :mrgreen:
Câu 2:
a. (1/2)^3=1/8
b. 1/2*1*1/2=1/4
c. 1/2*1/2*1/2=1/8
d. 1/4*3/4*1=3/16
Câu 3:
Cây cà chua màu đỏ hok thuần chủng nên khi đem trông xảy ra hiện tượng phân li.
Làm như menden cho tự thụ phấn nhiều thế hệ
 

Facebook

Top