What's new

Tên nấm mốc phân giải cellulose

nguyen ho

New member
Mọi người ơi cho hỏi tên chính xác của chủng nấm mốc phân giải cellulose, được nuôi cấy trong môi trường PGA, khi nuôi cấy ta được một lớp nấm mốc màu xanh lá cây?
 

Facebook

Top