What's new

Bài tập tính xác suất

#1
Bài 1 Một người đàn ông trẻ bị bệnh Phenylketonuria , người này được điều trị thành công sau chuẩn đoán sàng lọc sơ sinh, đang muốn lập gia đình với một người khỏe mạnh , nhưng người này lại không có tiền sử gia đình về bệnh Phenylketonuria .Phenylketonuria là bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định với tỉ lệ $1/10000$ .Giả định dân số đang ở trong trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg.Điều nào sau đây là đúng?

A.Khả năng người vợ của anh ta mang gen bệnh là $1/100$
B.Khả năng để người đàn ông này truyền gen đột biến cho đứa con đầu của anh ta là $1/2$.
C.Khả năng để người vợ truyền gen đột biến cho đứa con đầu là $1/50$.
D.Khả năng để đứa con đầu của họ bị bệnh là $1/100$.

Bài 2Bệnh sơ hóa cơ nang là do gen lặn/NST thường gây nên với tỉ lệ $1/2500$ người mắc bệnh .Một người đàn ông không bị bệnh có một người em gái bị bệnh đến tư vấn di truyền.
Giả sử quần thể là cân bằng Hardy-Weinberg .Điều nào sau đây đúng.
A. Khả năng người đàn ông mang gen bệnh là $1/2$
B.Nếu người đàn ông có con với một phụ nữ khỏe mạnh không bị bệnh thì khả năng đứa con của họ bị bệnh là $1/50$
C.Nếu người anh có con với một người em họ thì khả năng đứa con sẽ bị bệnh là $1/12$.
D.Nếu người em gái bị bệnh có con với anh họ của cô ta thì khả năng đứa trẻ đó bị bệnh là $1/4$
 

khoihuynhi8

Member
Bài 1 Một người đàn ông trẻ bị bệnh Phenylketonuria , người này được điều trị thành công sau chuẩn đoán sàng lọc sơ sinh, đang muốn lập gia đình với một người khỏe mạnh , nhưng người này lại không có tiền sử gia đình về bệnh Phenylketonuria .Phenylketonuria là bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định với tỉ lệ $1/10000$ .Giả định dân số đang ở trong trạng thái cân bằng Hardy-Weinberg.Điều nào sau đây là đúng?

A.Khả năng người vợ của anh ta mang gen bệnh là $1/100$
B.Khả năng để người đàn ông này truyền gen đột biến cho đứa con đầu của anh ta là $1/2$.
C.Khả năng để người vợ truyền gen đột biến cho đứa con đầu là $1/50$.
D.Khả năng để đứa con đầu của họ bị bệnh là $1/100$.

Bài 2Bệnh sơ hóa cơ nang là do gen lặn/NST thường gây nên với tỉ lệ $1/2500$ người mắc bệnh .Một người đàn ông không bị bệnh có một người em gái bị bệnh đến tư vấn di truyền.
Giả sử quần thể là cân bằng Hardy-Weinberg .Điều nào sau đây đúng.
A. Khả năng người đàn ông mang gen bệnh là $1/2$
B.Nếu người đàn ông có con với một phụ nữ khỏe mạnh không bị bệnh thì khả năng đứa con của họ bị bệnh là $1/50$
C.Nếu người anh có con với một người em họ thì khả năng đứa con sẽ bị bệnh là $1/12$.
D.Nếu người em gái bị bệnh có con với anh họ của cô ta thì khả năng đứa trẻ đó bị bệnh là $1/4$
Hai bài này nhìn qua tưởng dễ nhưng lại cực kì phức tạp.

Bài 1 để tìm xác xuất kiểu gen người vợ (AA hoặc Aa), nếu bình thường quần thể có kiểu gen (dAA: hAa:raa) thì người vợ khỏe mạnh sẽ có xác xuất mang AA là d/(d+h) và Aa là h/(d+h), từ đó tìm ra được xác xuất các trường hợp ở đời con.

Nhưng ở đây lại là tiền sử gia đình không bị bệnh, tức là xác suất có điều kiện mà tiền sử gia đình là đến mấy thế hệ? Và dù cả gia đình là khỏe mạnh thì vẫn có khả năng ở 1 thành viên trong gia đình ở thế hệ trước kết hôn với một người Aa và truyền gen lặn cho thế hệ sau. Vấn đề là không tính được xác suất trong trường hợp này.

Thường đề thi DH mình thấy chỉ giới hạn thêm điều kiện bố mẹ nếu có thêm định luật Hacdi - Vanbec nếu không sẽ cực khó để làm. Giống như bài 2, kiểu gen bố mẹ có thể là Aa x Aa hoặc Aa x aa (tổng cộng 3 phép lai do thay đổi vai trò bố mẹ). Xác suất kiểu gen người đàn ông là AA hoặc Aa là tổ hợp xác suất trong 3 phép lai đó.

Nhưng cũng có thể do mình nghĩ phức tạp quá :mrgreen:
 
bạn nào đăng thì vui lòng cho đáp án được không? theo mình thì câu 2 không có đáp án nào đúng!
 

Facebook

Top