Cho em hỏi điểm giống và khác nhau giữa sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính???

:botay:em bó tay rồi, nhờ các bạn giúp dùm(y)

Sinh sản vô tính là hiện tượng từ một cá thể duy nhất cho ra thế hệ con giống hệt mẹ về mặt di truyền. Sinh sản vô tính thích hợp với mỗi trường sống ít thay đổi, chỉ trong thời gian ngắn quần thể có thể tăng lên rất nhanh.
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản mà trong đó có sự tham gia của hai loại giới tính là đực và cái. Sản phẩm tham gia của hai loại giới tính này là các giao tử (giao tử đực là tinh trùng, giao tử cái là trứng đã chín và rụng). Mỗi giao tử mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội. Trong thụ tinh, sự kết hợp giữa chúng tạo ra hợp tử mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Hợp tử sẽ phát triển thành cơ thể mới.
Sinh sản hữu tính làm tăng tính biến đổi di truyền của thế hệ con do sự tái tổ hợp các gen và các nhiễm sắc thể. Thế hệ con thường mang những tính trạng tốt nhất của cha và mẹ, có sức sống cao hơn, khả năng thích nghi với điều kiện bất lợi của môi trường tốt hơn cha mẹ. Sinh sản hữu tính làm cho quá trình tiến hóa xảy ra nhanh hơn và hiệu quả hơn sinh sản vô tính.

Bác nào có thêm thông tin thì bổ sung nhé!:mrgreen:
[FONT=.VnTime] [/FONT]
 
Sinh sản vô tính là hình thứsinh sản bằng con đường nguyên phân chỉ tạo ra các thế hệ tế bào con giống hoàn toàn so với tế bào mẹ nên trong trường hợp phân bào bình thường không tạo ra biến dị-> loài sinh sản vô tính khi gặp điều kiện sống thay đổi không có biến dị để chọn lọc
Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản bằng con đường giảm phân tạo giao tử thụ tinh có xảy ra sự phân li độc lập và tổ hợp tự do, trao đổi đoạn của NST đã tạo ra nhiều loại giao tử có nguồn gốc khác nhau, nhiều loại hợp tử khác nhau về nguồn gốc và chất lượng.Nhờ đó mà loài Sinh sản hữu tính vừa thích nghi với môi trường sống vừa duy trì được tính đặc trưng của loài
Các pác xem có đúng ko nhá :???: em mới học lớp 9 có j ko biết xin cac pác chỉ záo
:mrgreen:
 
1. Sinh sản vô tính:
- Đặc trưng ở: các vi khuẩn, các động vật đơn bào, nhiều loài thực vật và động vật.
- Hình thức đa dạng: phân đôi, nảy chồi, tái sinh từ các bộ phân cơ thể…
- Cơ sở chung: hiện tượng nguyên phân (từ 1 cơ thể mẹ (hoặc tế bào mẹ) sinh ra những cơ thể con (hoặc tế bào con) giống mẹ về mặt di truyền).
- Trong cơ thể đa bào như thực vật và động vật, các mô tăng trưởng và đổi mới nhờ sự sinh sản vô tính (nguyên phân). Sự sinh đôi cùng trứng ở người có thể xem là một hình thức sinh sản vô tính vì một trứng được thụ tinh có bộ nhiễm sắc thể 2n qua nguyên phân cho ra tế bào con (2 phôi bào) giống nhau và từ mỗi tế bào con này phát triển thành cơ thể riêng biệt giống hệt nhau về mặt di truyền.
=> Sinh sản vô tính là phương thức sinh sản đơn giản, cho phép tăng nhanh số lượng cá thể trong môi trường sống nhất định , những đặc tính di truyền không được thay đổi qua nhiều thế hệ, điều đó không tạo nên đa dạng di truyền cho chọn lọc tự nhiên (hạn chế của sinh sản vô tính (nguyên phân))
2. Sinh sản hữu tính:
- Sự xuất hiện sinh sản hữu tính là bước tiến hóa lớn của sinh vật. Nó đảm bảo cho sự xuất hiện đa dạng di truyền bằng cách tổ hợp hai hệ gen (genôm) của 2 cá thể trong loài vào một cá thể mới, đồng thời qua các thể hệ sinh sản hữu tính tái tổ hợp lại genôm của các cá thể thế hệ tiếp theo.
- Đặc trưng ở: một số vi khuẩn, động vật đơn bào, tảo… Ở thực vật và động vật bậc cao hình thức sinh sản hữu tính phức tạp hơn nhiều, đòi hỏi sự phân hóa giới tính ở cơ thể bố me, có cơ quan sinh sản chứa các tế bào sinh dục. Thông qua giảm phân tạo thành các giao tử đực và cái. Ở các loài khác nhau, chu kì sinh sản diễn ra khác nhau nhưng cơ chế và bản chất của giảm phân diễn ra giống nhau theo một sơ đồ chung.
- Trong sinh sản hữu tính xảy ra sự xen kẽ thế hệ đơn bội và lưỡng bội. Giảm phân đảm bảo cho sự hình thành thế hệ tế bào đơn bội (giao tử) và qua thụ tinh, 2 tế bào đơn bội được tổ hợp lại với nhau thành hợp tử lưỡng bội và đối với cơ thể đa bào hợp tử lưỡng bội phát triển thành cơ thể.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,278
Messages
72,180
Members
56,125
Latest member
thegioicuacong
Back
Top